Wywiady

Zmiana myślenia o rynku przewozów towarowych

Zarządzanie obszarowe, konkurencyjność transportu kolejowego,  Nowy Jedwabny Szlak, rewolucja przemysłowa oraz współpraca  z zagranicznymi rynkami – o tych i innych tematach Raport Kolejowy  rozmawiał z Maciejem Libiszewskim, Prezesem Zarządu PKP CARGO S.A.

Raport Kolejowy: Minął już ponad  rok Pana prezesury. Co udało się  w tym czasie zmienić? Jakie są najważniejsze  dokonania Spółki?

Maciej Libiszewski: Niewątpliwym  sukcesem ostatnich miesięcy był  powrót do zarządzania obszarowego.  Usunęliśmy ze struktury organizacyjnej  szczebel dyrektorów  zarządzających, a rozszerzyliśmy  uprawnienia dyrektorów zakładów,  dając im tym samym większe kompetencje  w podejmowanych działaniach  i jednocześnie zwiększając  ich odpowiedzialność za osiągane  wyniki. W Grupie zaszły również  istotne zmiany, które wpłynęły  na poprawę współpracy z Klientami.  Wprowadziliśmy nowy model  sprzedażowy i wciąż rozbudowujemy  struktury handlowe dostosowane  do najwyższych standardów  świadczenia kompleksowych usług  przewozowych. Wszystko po to, by  być bliżej Klienta i szybciej reagować  na jego oczekiwania i potrzeby.  W efekcie tych działań dość szybko  zaktywizowaliśmy pracę służb  handlowych i pozyskaliśmy kilka  ważnych kontraktów. Na szczególną  uwagę zasługuje fakt, że mimo  wciąż skrajnie trudnego otoczenia  rynkowego, zahamowaliśmy spadek  liczby przewozów i odwróciliśmy niekorzystną  dla nas tendencję. Nasze  wyniki są coraz lepsze, co doceniają  nasi Akcjonariusze, a wartość naszych  akcji stale rośnie.