Aktualności

Poseł Jerzy Polaczek wygłosił interpelację poselska w sprawie rozważenia podjęcia przez rząd inwestycji kolejowej

Zwracając się do Premier Beaty  Szydło poseł Jerzy Polaczek zaznaczył,  że mając na uwadze decyzje  rządu, w szczególności działania podejmowane  przez Ministrów Rozwoju,  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz Infrastruktury i Budownictwa,  zasadnym w jego ocenie jest  pilne podjęcie analiz i decyzji gwarantujących  odnowienie i konkurencyjność  żeglugi śródlądowej w Polsce  z wykorzystaniem rzeki Odry.

W związku z tym uznał, że dobrą  podstawę do strategicznych wniosków  w tym zakresie stanowią m.in.  przyjęte przez Radę Ministrów dokumenty:
– Rządowy Plan na rzecz Odpowiedzialnego  Rozwoju RP przyjęty 16  lutego 2016 r.;
– Plan rozwoju śródlądowych dróg  wodnych w Polsce na lata 2016 –  2020 z perspektywą do roku 2030,  oraz planem ratyfikacji Konwencji  AGN (Europejskie Porozumienie  w Sprawie Głównych Śródlądowych  Dróg o Międzynarodowym  Znaczeniu);
Krajowy Program Kolejowy, a także  Program Budowy Dróg Krajowych  na lata 2014–2023 (z perspektywą  do 2025 r.).  Dlatego też dla Posła w tym kontekście  kluczowe będzie odbudowanie  pozycji śródlądowych portów – Portu  Gliwice i Portu Kędzierzyn-Koźle.  Porty te położone są w południowo  -zachodniej Polsce, w granicach  administracyjnych województw śląskiego  i opolskiego. Charakteryzują  się atrakcyjną lokalizacją na skrzyżowaniu  szlaków komunikacyjnych  pomiędzy dużymi aglomeracjami  Górnego i Dolnego Śląska. Atutem  Portów jest ich położenie w centralnej  części Europy, w stosunkowo  niedalekiej odległości (300-400  km) od sześciu stolic europejskich:  Warszawy, Berlina, Pragi, Wiednia,  Bratysławy i Budapesztu.

Korzystna  jest ich lokalizacja u zbiegu ważnych  szlaków komunikacyjnych:
– kolejowych (trasa rudowo – węglowa  na trasie Kędzierzyn-Koźle – Zespół  Portów SzczecinŚwinoujście),
– Kanał Gliwicki (Port Gliwice) Śródlądowa  droga wodna E-30 (na trasie  Kędzierzyn-Koźle – Zespół Portów  SzczecinŚwinoujście),
– bliska odległość autostrady A4 (20  km), połączenie w związku z tym  z autostradą A1,
– projekt połączenia Portu Kędzierzyn-  Koźle z śródlądowymi drogami  wodnymi Czech i dalej z rzeką  Dunaj (korytarz Morze Bałtyckie  – Morze Czarne),
– międzynarodowe Porty Lotnicze  Katowice i Wrocław.

W rezultacie takich połączeń Jerzy  Polaczek wnioskował do Rady Ministrów  o pilną analizę i podjęcie stosownych  decyzji w celu rozważenia  doprowadzenia linii szerokotorowej  przez teren województw śląskiego  i opolskiego ze Sławkowa do Portów  w Gliwicach i w Kędzierzynie  – Koźlu.

Skutkiem podjęcia m.in.  takiej decyzji przez Radę Ministrów  będzie powstanie w tych miastach  regionalnych centrów logistycznych  o europejskim znaczeniu, które mogą  pełnić funkcję rozdrabniania i budowania  ładunków celem ich dystrybucji  i dalszego transportu drogą wodną  z wykorzystaniem rzeki Odry w tej  części Europy Środkowej i Basenu  Morza Bałtyckiego. Takie połączenie  szerokotorowe od Sławkowa poprzez  Gliwice i Kędzierzyn-Koźle da lepszą  gwarancję odbudowy gospodarczej  tych portów i Morskiego Portu Szczecin-  Świnoujście.  Na szczególną uwagę, jak podkreślił  Polaczek, zasługuje fakt, że wykorzystanie  w Polsce odcinka linii  szerokotorowej i skomunikowanie jej  portami Gliwice i Kędzierzyn-Koźle  zdecydowanie poprawi konkurencyjność  dostarczanych produktów  i surowców z kierunku Euroazjatyckiego,  które z wykorzystaniem sieci  kolejowej rozpoczynając swój bieg  z Władywostoku i Szanghaju mogą  kończyć go w polskich portach śródlądowych,  a następnie morskich.

Dodaj komentarz