Aktualności

Poseł Jerzy Polaczek wygłosił interpelację poselska w sprawie rozważenia podjęcia przez rząd inwestycji kolejowej

Zwracając się do Premier Beaty  Szydło poseł Jerzy Polaczek zaznaczył,  że mając na uwadze decyzje  rządu, w szczególności działania podejmowane  przez Ministrów Rozwoju,  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz Infrastruktury i Budownictwa,  zasadnym w jego ocenie jest  pilne podjęcie analiz i decyzji gwarantujących  odnowienie i konkurencyjność  żeglugi śródlądowej w Polsce  z wykorzystaniem rzeki Odry.

W związku z tym uznał, że dobrą  podstawę do strategicznych wniosków  w tym zakresie stanowią m.in.  przyjęte przez Radę Ministrów dokumenty:
– Rządowy Plan na rzecz Odpowiedzialnego  Rozwoju RP przyjęty 16  lutego 2016 r.;
– Plan rozwoju śródlądowych dróg  wodnych w Polsce na lata 2016 –  2020 z perspektywą do roku 2030,  oraz planem ratyfikacji Konwencji  AGN (Europejskie Porozumienie  w Sprawie Głównych Śródlądowych  Dróg o Międzynarodowym  Znaczeniu);
Krajowy Program Kolejowy, a także  Program Budowy Dróg Krajowych  na lata 2014–2023 (z perspektywą  do 2025 r.).  Dlatego też dla Posła w tym kontekście  kluczowe będzie odbudowanie  pozycji śródlądowych portów – Portu  Gliwice i Portu Kędzierzyn-Koźle.  Porty te położone są w południowo  -zachodniej Polsce, w granicach  administracyjnych województw śląskiego  i opolskiego. Charakteryzują  się atrakcyjną lokalizacją na skrzyżowaniu  szlaków komunikacyjnych  pomiędzy dużymi aglomeracjami  Górnego i Dolnego Śląska. Atutem  Portów jest ich położenie w centralnej  części Europy, w stosunkowo  niedalekiej odległości (300-400  km) od sześciu stolic europejskich:  Warszawy, Berlina, Pragi, Wiednia,  Bratysławy i Budapesztu.