Wywiady

Kolej musi mieć atrakcyjna i konkurencyjna ofertę

Z posłem Jerzym Polaczkiem, wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz członkiem Komisji Infrastruktury, rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed sektorem kolejowym, zagadnieniach interoperacyjności oraz budowaniu konkurencyjnej oferty dla przewozów pasażerskich i towarowych.

Raport Kolejowy: Panie Pośle, czy  mógłby Pan pokrótce podsumować  zeszły rok na kolei – co się zmieniło  w stosunku do lat ubiegłych?

Jerzy Polaczek: Zeszły rok na pewno  był obiektywnie trudny, chociażby  ze względu na to, że plany inwestycyjne  przygotowywane w 2015 r.  w PKP Polskich Liniach Kolejowych  SA na sumę ponad 7 mld zł musiały  zostać gruntownie zmodyfikowane.  Zarządy PLK oraz Ministerstwa Infrastruktury  i Budownictwa musiały  dokonać oceny wykonalności tych  planów, musiały dostosować je  do brutalnej rzeczywistości, w rezultacie  w sensie finansowym inwestycje  skurczyły się do 4 mld zł.  Dlatego według mnie najważniejsze  w roku ubiegłym było to, że udało się  nam powrócić do mówienia rzeczy  prawdziwych w kwestiach tego, jak  wygląda proces inwestycyjny, ile pracy  jeszcze należy włożyć w skuteczne  wykonanie perspektywy unijnej  do 2023 r. W ramach perspektywy  mamy do wykorzystania 67 mld zł.  To olbrzymie pieniądze i trzeba je  dobrze zagospodarować. A jeżeli  już mówimy o realizacji perspektywy  unijnej warto też w tym kontekście  przyjrzeć się raportowi Najwyższej  Izby Kontroli na temat realizacji  Wieloletniego Programu Inwestycji  Kolejowych za lata 2011–2015.