Wywiady

Nowoczesny i otwarty urząd

Z Ignacym Góra, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, rozmawialiśmy o nowej wizji i misji UTKinstytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei, scenariuszach szkoleniowych dla maszynistów oraz celach i wyzwaniach na nadchodzące miesiące.

Raport Kolejowy: Nowy rok, nowa strona, nowe  logo. Panie Prezesie, proszę opowiedzieć nam,  skąd pomysł na odświeżenie identyfikacji wizualnej  urzędu?

Ignacy Góra: Nowa strona internetowa i logo to nie  tylko odświeżona szata graficzna. To zmiana filozofii  działania urzędu – czyli jeszcze większe nastawienie  na odpowiednią obsługę naszych klientów.  Zmieniliśmy wygląd i układ witryny tak, by każdy  mógł wygodnie korzystać z odnowionego serwisu.  Strona jest responsywna – dostosowuje się do wielkości  ekranu, również na urządzeniach mobilnych.  Najważniejsze jest jednak zamieszczenie kart usług  i ułożenie treści w taki sposób, żeby każda grupa  klientów – czy to jest przewoźnik, maszynista czy  podróżny – w jednym miejscu znalazła informacje  dla nich przeznaczone. Staramy się, aby informacje,  które zamieszczamy na stronie, były napisane językiem  przystępnym, zrozumiałym dla jak najszerszej  grupy odbiorców.  Trochę mniej zauważalna, ale równie ważna zmiana  to nowa misja i wizja UTK. Misja to: kreowanie  bezpiecznych i konkurencyjnych warunków  świadczenia usług transportu kolejowego,  a wizja: nowoczesny i otwarty urząd dbający  o wysokie standardy wykonywania usług  na rynku transportu kolejowego. Dzisiaj  rynek wymaga od nas więcej. Nie tylko  reaktywnego działania na pojawiające się  problemy, ale aktywnego dostarczania  rozwiązań, których efektem będą pozytywne  zmiany, a przede wszystkim rozwój  rynku kolejowego. Stąd na pierwszym  miejscu w misji znalazło się „kreowanie”.  Chcemy być nowoczesnym urzędem  dbającym o wysokie standardy wykonywania  usług na rynku transportu  kolejowego, co znalazło odzwierciedlenie  w wizji UTK.