Wywiady

Rozmowa Raportu Kolejowego z Krzysztofem Mamińskim, nowym prezesem PKP S.A.

Raport Kolejowy poprosił nowego prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego o krótkie podsumowanie pierwszych dwóch tygodni pracy, wskazanie najważniejszych kierunków działań i ocenienie kondycji spółki.

Raport Kolejowy: Jak ocenia Pan  pierwsze dwa tygodnie pracy na nowym  stanowisku?

Krzysztof Mamiński: Do tej pory  przede wszystkim skupiłem się  na zbieraniu informacji na temat  stanu zastanego. Trwają audyty wydatków  w różnych obszarach zrealizowanych  przez Spółkę w minionym  okresie. Już teraz wiem, że ważne  jest zaostrzenie procedury dotyczącej  zamówień z wolnej ręki.

RK: Jakie są według Pana najważniejsze  kierunki działań PKP?

KM: Wśród najważniejszych dla  mnie kwestii należy wymienić kontynuowanie  i zintensyfikowanie programu  modernizacji dworców kolejowych,  a także wprowadzenie ich  standaryzacji. Ponadto bardzo ważne  jest dla mnie zwiększenie efektywności  zarządzania kolejowym  majątkiem. Zamierzam zatrzymać  jego wyprzedaż, a skoncentrować  się na czerpaniu z niego długofalowych  zysków. Oczywiście nadal  będziemy wspierać Rząd w realizacji  kluczowych projektów, w tym  programu Mieszkanie Plus.

RK: Jak ocenia Pan procesy prywatyzacyjne  na kolei, w szczególności  prywatyzację PKP Energetyka?

KM: Jestem zdania, że prywatyzacja  PKP Energetyka była błędem  i należałoby ten proces odwrócić.

RK: Czy planowane są zmiany w Zarządzie  Spółki?

KM: Pracuję nad ostatecznym kształtem  Zarządu PKP S.A., wkrótce  będą mógł powiedzieć więcej na ten  temat.

LS