Aktualności Raport z Polski

Trzesienie ziemi w PKP S.A.

W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży byli już członkowie czteroosobowego zarządu PKP S.A. usłyszeli zarzuty działania na szkodę spółki.

Trzęsienie zaczęło się od działań  Centralnego Biura Antykorupcyjnego,  które zatrzymało pięć osób  w związku z organizacją Światowych  Dni Młodzieży. Zatrzymanymi byli:  dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP,  oficer Biura Ochrony Rządu w stopniu  majora, właściciel warszawskiej  spółki, realizującej kontrakt, prezes  spółki z branży ochrony biznesu oraz  pracownik PKP SA. Zatrzymanie  miało związek z zawartą w maju  2016 roku przez PKP SA umową  o wartości 1,9 mln zł netto. Umowa  dotyczyła profilaktyki zagrożeń  terroryzmem bombowym w ramach  przygotowań do Światowych Dni  Młodzieży.  CBA swoje działania zaczęło już  w 2016 roku. W listopadzie 2016 r.  CBA informowało, że pod nadzorem  Prokuratury Okręgowej w Warszawie  prowadzi śledztwo w sprawie niekorzystnej  dla PKP umowy na ochronę  dworców kolejowych podczas szczytu  NATO i Światowych Dni Młodzieży.  Agenci przeszukali biura PKP SA  w Warszawie i warszawskiej spółki,  którą realizowała kontrakt.

W wyniku  działań operacyjnych zabezpieczono  dokumentację związaną z zawarciem  wątpliwej umowy.  Ostatecznie byłym członkom zarządu  PKP SA, jak poinformowała  warszawska prokuratura okręgowa,  zarzucono nieumyślne wyrządzenie  szkody w mieniu Spółki o wartości  1,9 mln zł, w skutek niedopełnienia  obowiązku należytego dbania  o majątek spółki. W opinii prokuratury  podejrzani nie zweryfikowali  rzeczywistych potrzeb spółki i konieczności  zawarcia umowy, jak  również nie przeprowadzili ani nie  zlecili analizy rynku w powyższym  zakresie. Nie zweryfikowano także  wiarygodności wykonawcy zlecenia,  w tym jego doświadczenia oraz możliwości  realizacji umowy.  Na zaistniałą sytuację bardzo  szybko zareagowało Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa odwołując  członków zarządu z funkcji pełnionych  w zarządzie spółki PKP SA.