Tabor

Bombardier dostarczy systemy ERTMS dla PESA Bydgoszcz

Bombardier Transportation i PESA  podpisały pięcioletnią umowę ramową  na dostawę pokładowych urządzeń  sterowania ruchem Bombardier EBI  Cab 2000 (ATP) dla nowych pojazdów  produkowanych przez bydgoskiego  producenta z przeznaczeniem na rynek  polski.  W ramach programu modernizacji  kolei w Polsce sukcesywnie wdrażany  jest Europejski System Zarządzania  Ruchem Kolejowym Poziomu 2 (ERTMS  Level 2), który ma na celu zapewnienie  bezpieczeństwa ruchu pociągów.  Kompatybilny z ERTMS system  EBI Cab 2000 pozwala na zwiększenie  prędkości oraz skrócenie czasu  następstwa pociągów, m.in. dzięki  radiowej transmisji danych pomiędzy  częścią przytorową oraz pokładową.

W 2015 r. Bombardier jako pierwszy  w Polsce uzyskał dopuszczenie  systemu ERTMS i realizuje cztery  projekty dostawy tej technologii  na linie magistralne w kraju. W ramach  umowy ramowej system EBI  Cab 2000 będzie dostarczany dla  nowego pasażerskiego taboru kolejowego,  przeznaczonego do eksploatacji  na liniach magistralnych  i regionalnych, wyposażonych  zarówno w urządzenia systemu  ERTMS, jak również konwencjonalne  systemy sterowania ruchem  kolejowym. Technologia ERTMS  będzie dostarczana przez zakład  Bombardier Transportation z Katowic.

Dodaj komentarz