Aktualności

Początek prac na linii obwodowej w Warszawie

W niedzielę 12 marca PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły drugi  etap modernizacji warszawskiej linii  obwodowej na odcinkach Warszawa  Gdańska – Warszawa Zachodnia  (linia nr 20) oraz Warszawa Gołąbki  – Warszawa Gdańska (linie nr 509  i 507).  PLK podpisały umowę z wykonawcą  inwestycji 17 lutego br. Prace budowlane  rozpoczęły się 13 marca.  Linia nr 20 na remontowanym odcinku  będzie wyłączona dwutorowo  do marca przyszłego roku. Pociągi  przyjeżdżające ze strony Legionowa  będą dojeżdżały do stacji Warszawa  Gdańska. Dalszą podróż zapewni komunikacja  miejska (linie autobusowe  nr 103, 221, 523). Pierwszym etapem  inwestycji będą prace rozbiórkowe,  które potrwają około dwóch miesięcy.

Nowe przystanki  W ramach inwestycji powstaną dwa  nowe przystanki: Warszawa Powązki  i Warszawa Koło. Oba będą miały  nowoczesne perony jednokrawędziowe,  PLK zadba również o przebudowę  i poprawienie infrastruktury  okołodworcowej (dojścia do ulic Powązkowej  i Przasnyskiej, wiadukty  przy ulicach Zawiszy i Obozowej).  Kolejne trzy przystanki zostaną  gruntownie zmodernizowane. Na Warszawie  Zachodniej planowane jest  przebudowanie peronu nr 8, powstanie  też chodnik prowadzący do Warszawskiego  Centrum Expo XXI oraz  nowa kładka dla pieszych w miejscu  obecnego dzikiego przejścia. Przebudowany  zostanie przystanek Warszawska  Wola (obecnie Kasprzaka)  – zaplanowano wymianę wiaduktu  nad ul. Wolską, całkowitą przebudowę  wiaduktu nad ul. Kasprzaka  oraz powiększenie pobocza. Trzeci  ze wspomnianych przystanków, czyli  Warszawa Młynów (obecnie Koło),  położony w pobliżu planowanej stacji  II linii metra, po modernizacji stanie  się ważnym węzłem przesiadkowym,  integrującym kolej i komunikację  miejską.

Wzdłuż wiaduktu przy ul.  Górczewskiej powstaną dwie kładki,  perony zostaną przebudowane,  pasażerom udostępnione zostaną  cztery windy oraz ruchome schody.  Na wszystkich peronach pojawią się  nowe wiaty, oświetlenie, ławki, megafony  i tablice informacyjne.  Poza gruntownym remontem przystanków  zaplanowano również wymianę  sieci trakcyjnej i urządzeń  sterowania ruchem kolejowym.  Efekty inwestycji  Po zakończeniu prac linia obwodowa  w Warszawie będzie lepiej zintegrowana  z komunikacja miejską,  skróci się czas podróży, linia zyska  większą przepustowość, zwiększy się  komfort i bezpieczeństwo pasażerów,  a także zlikwidowane zostaną wąskie  gardła w ruchu kolejowym.

Projekt „Prace na linii obwodowej  w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/  Warszawa ZachodniaWarszawa  Gdańska)” jest współfinansowany  przez Unię Europejską z Instrumentu  „Łącząc Europę”.

Dodaj komentarz