Aktualności Raport z Polski

Trzesienie ziemi w PKP S.A.

Od początku współpracowaliśmy  i współpracujemy z prokuraturą  i służbami, celem wyjaśnienia przedmiotowej  sprawy. Dzięki naszym  działaniom Grupa PKP w ostatnim  roku przeprowadziła z sukcesem  wiele istotnych działań m.in: zwiększenie  liczby pasażerów do poziomu  najlepszego od 6 lat, przyspieszenie  inwestycji o wartości ponad 20 miliardów  złotych, skoordynowanie i przeprowadzenie  przewozów ponad 1  mln pasażerów w czasie Światowych  Dni Młodzieży oraz uruchomienie  największego w historii polskich kolei  programu modernizacji 464 dworców  kolejowych. Pragniemy podkreślić,  że będziemy bronić naszego dobrego  imienia i działać na rzecz pełnego  wyjaśnienia tej sprawy.(…)”  Wcześniej odrębne oświadczenie  opublikował czwarty członek zarządu  dr Michał Beim, który napisał, że „(…)  Przedstawione mi w dniu dzisiejszym  zarzuty nieumyślnego wyrządzenia  Spółce szkody uważam za nieuzasadnione  i krzywdzące. Jako Członek  Zarządu już w czerwcu 2016 zleciłem  działania kontrolne w sprawie  podpisanej przez Prezesa i innego  Członka Zarządu umowy ze spółką  Sensus Group dotyczącej zabezpieczenia  pirotechnicznego Światowych  Dni Młodzieży. Przekazane Ministerstwu  przeze mnie w dniu 1 lipca 2016  r. wyniki kontroli stanowiły podstawę  m. in. działań organów ścigania.

Decyzja  prokuratury nie uwzględnia faktu,  iż nieprawidłowości nie dotyczyły  pracy podległych mi pionów, a także  nie uwzględnia ona wewnętrznego  podziału pracy Zarządu PKP SA (…)”.  Po dymisji Prezesa oraz członków  zarządu Grupy PKP nowym prezesem  został Krzysztof Mamiński, dotychczas  kierujący Przewozami Regionalnymi.  Krzysztof Mamiński jest absolwentem  Technikum Elektryczno-Mechanicznego  im. Kasprzaka w Warszawie  Później studiował na Wydziale Zarządzania  i Ekonomiki Przedsiębiorstw  Uniwersytetu Warszawskiego. Jest  absolwentem ekonomii na Wydziale  Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego. Ukończył  studia podyplomowe: Europejski Model  Zarządzania w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości i Zarządzania  im. L. Koźmińskiego w Warszawie.  Był zatrudniony w Przedsiębiorstwie  Elektromechanicznym w Warszawie  (1976 – 1980).