Aktualności

PKP S.A. współpracuje z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

20 lutego br. przedstawiciele PKP S.A. wzięli udział w rozmowach na temat praw pasażerów w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Podczas spotkania z Violetą Bulc, komisarz ds. transportu Unii Europejskiej, zostały poruszone kwestie finansowania unijnego.


Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA skorzystał z zaproszenia Karola Delli – przewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki i wziął udział jako jeden z panelistów w wysłuchaniu publicznym zorganizowanym dla posłów Komisji Transportu i Turystyki. Wysłuchanie dotyczyło tematu nowego projektu zmian Rozporządzenia praw i obowiązków pasażera w transporcie kolejowym. Podczas swojego wystąpienia Olszewski uwypuklił pozytywne zmiany, jakie zachodzą w polskim i europejskim sektorze kolei, oraz wyzwania stojące przed kolejami w obszarze cyfryzacji i inwestycji. Równocześnie odniósł się on do propozycji zapisów KE w obszarze biletów bezpośrednich, zakresu rozporządzenia oraz odpowiedzialności z tytułu siły wyższej w transporcie kolejowym.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel PKP SA zaapelował w imieniu Grupy PKP o konieczność zapewnienia środków unijnych po 2020 roku dla kontynuowania inwestycji kolejowych służących pasażerom w obszarach taboru, dworców i infrastruktury liniowej. Wartym podkreślenia jest to, że Grupa PKP była jedyną organizacją kolejową, która otrzymała zaproszenie od szefowej Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim.