Aktualności

PKP S.A. współpracuje z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

20 lutego br. przedstawiciele PKP S.A. wzięli udział w rozmowach na temat praw pasażerów w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Podczas spotkania z Violetą Bulc, komisarz ds. transportu Unii Europejskiej, zostały poruszone kwestie finansowania unijnego.


Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA skorzystał z zaproszenia Karola Delli – przewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki i wziął udział jako jeden z panelistów w wysłuchaniu publicznym zorganizowanym dla posłów Komisji Transportu i Turystyki. Wysłuchanie dotyczyło tematu nowego projektu zmian Rozporządzenia praw i obowiązków pasażera w transporcie kolejowym. Podczas swojego wystąpienia Olszewski uwypuklił pozytywne zmiany, jakie zachodzą w polskim i europejskim sektorze kolei, oraz wyzwania stojące przed kolejami w obszarze cyfryzacji i inwestycji. Równocześnie odniósł się on do propozycji zapisów KE w obszarze biletów bezpośrednich, zakresu rozporządzenia oraz odpowiedzialności z tytułu siły wyższej w transporcie kolejowym.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel PKP SA zaapelował w imieniu Grupy PKP o konieczność zapewnienia środków unijnych po 2020 roku dla kontynuowania inwestycji kolejowych służących pasażerom w obszarach taboru, dworców i infrastruktury liniowej. Wartym podkreślenia jest to, że Grupa PKP była jedyną organizacją kolejową, która otrzymała zaproszenie od szefowej Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim.

Później prezes Andrzej Olszewski oraz Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP SA w Brukseli spotkali się Violetą Bulc, komisarz ds. Transportu Unii Europejskiej. W ramach spotkania omówiono najważniejsze priorytety transportowe, do których KE zalicza rozwój sieci TEN-T, cyfryzację, realizację założeń polityki transportowej UE. W tych obszarach Olszewski wskazał na konieczność kontynuowania inwestycji w sektorze kolejowym i zapewnienia środków unijnych na ten cel w nowej perspektywie finansowej, podkreślając wartość dodaną, jaką niosą ze sobą środki spójnościowe.

RK

Dodaj komentarz