Aktualności

Polska – Białoruś: Sprawniejszy transport towarów i nowe połączenia pasażerskie

15 lutego br. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie kierownictwa spółek Grupy PKP z delegacją Kolei Białoruskiej, podczas którego omówiono dotychczasową współpracę oraz perspektywy rozwoju przewozów pasażerskich i towarowych w 2018 r. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele PKP S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP Intercity, PKP CARGO i PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej.

Szefowie PKP S.A. i Kolei Białoruskiej potwierdzili wolę dalszej dobrej, dwustronnej współpracy podczas realizacji międzynarodowych przewozów kolejowych. Jednym z tematów była organizacja przewozów towarowych w zeszłym roku i perspektywy ich rozwoju w 2018 r., m.in. w kontekście prac modernizacyjnych zaplanowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe na lata 2018–2020. Na spotkaniu przedstawione zostały także wyniki prac wspólnej grupy roboczej ds. analizy operacyjnej przekazywania ładunków przez białorusko-polskie przejścia graniczne i działań podjętych w celu zapewnienia bezproblemowego kierowania pociągów w relacjach Wschód – Zachód – Wschód.

Tematem rozmów była także organizacja dalekobieżnych połączeń pasażerskich. Obecnie realizowane są codziennie kursy relacji Kraków – Grodno – Kraków (przez Warszawę i Białystok) oraz Warszawa – Brześć – Warszawa (skomunikowane z pociągiem do Mińska). Z myślą o stworzeniu jeszcze lepszej oferty PKP Intercity prowadzą rozmowy z Koleją Białoruską o codziennych kursach bezpośredniego wagonu relacji Mińsk – Warszawa – Mińsk w składzie pociągu „Polonez”. PKP Intercity są gotowe do wprowadzenia tego rozwiązania od 10 czerwca br. Dodatkowo rozważane jest uruchomienie drugiej pary dziennych pociągów relacji Warszawa – Brześć – Warszawa, które również skomunikowane byłyby z pociągami do i z Mińska.
Podczas spotkania prezes Krzysztof Mamiński oraz członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz podpisali dodatkowe porozumienie do umowy o wzajemnych rozrachunkach między PKP SA a Koleją Białoruską za przewozy kolejowe w komunikacji międzynarodowej.

RK

Dodaj komentarz