Aktualności

Wiceminister Andrzej Bittel w Holandii

8 lutego 2018 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel spotkał się w Hadze z dyrektorem generalnym ds. mobilności w Ministerstwie Infrastruktury i Zasobów Wodnych Markiem Frequinem. Tematami rozmów były: potrzeba dalszego rozwoju sieci TEN-T na osi transportowej Wschód – Zachód oraz poprawa efektywności przewozów towarowych w układzie euroazjatyckim, w tym z i do Chin.

Strony były zgodne, że potrzebne jest skoordynowane współdziałanie Polski i Królestwa Niderlandów w rozwoju korytarza TENT-T oraz wsparcie przepustowości kolejowych przejść granicznych na wschodniej granicy UE. Wiceminister Bittel powiedział, że Polska będzie prowadzić aktywne działania dla poprawy sytuacji na polsko-białoruskich przejściach granicznych.
Podczas warsztatu poświęconego rozwojowi Nowego Jedwabnego Szlaku wiceminister Bittel wskazał na przewidywaną wartość towarów transportowanych pomiędzy Chinami a UE (1 bln USD w 2020 r.) oraz opisał lądowe szlaki transportowe pomiędzy Państwem Środka a Europą, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kolejowych przejść granicznych na granicy polsko-białoruskiej.
Przy okazji wizyty w Hadze doszło do spotkania wiceministra Bittela z wiceministrem transportu i komunikacji Republiki Białorusi Aleksiejem Awramenko. Obie strony potwierdziły wysoki i stabilny poziom relacji dwustronnych oraz dążenie do zawarcia w niedalekiej przyszłości porozumień dotyczących transportowej infrastruktury granicznej.

LS

Dodaj komentarz