global Wydarzenia

Rosja i Białoruś zostaną wykluczone z TEN-T?

Rozwój transportu kolejowego, przyszły kształt sieci TEN-T czy ceny energii. To główne tematy nieformalnego spotkania Rady Ministrów Transportu, które odbyło się w Pradze. Szefowie resortów dyskutowali także o tym, jak zwiększyć niezawodność transportu kolejowego.

Minister transportu Czech Martin Kupka (Fot. www.mdcr.cz)
Minister transportu Czech Martin Kupka (Fot. www.mdcr.cz)

– Wzmocnienie transportu kolejowego niewątpliwie przyczyni się nie tylko do łatwiejszego przemieszczania się, poprawi także funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa – zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie – mówił minister transportu Czech Martin Kupka. – Musimy znaleźć sposób, aby transport kolejowy był wydajniejszy i bardziej atrakcyjny dla pasażerów. Po ograniczeniach wywołanych pandemią Covid-19 widzimy rosnące zainteresowanie podróżami. Jednocześnie monitorujemy przeszkody, które uniemożliwiają większe wykorzystanie tego środka transportu, także w połączeniach transgranicznych.

 

Ministrowie transportu rozmawiali m.in. o rozwoju linii dużych prędkości w Europie. Omówili także kierunek dalszych inwestycji kolejowych w Unii. Nie pominęli również tematu włączenia kilku nowych połączeń do paneuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Transport kolejowy odgrywa obecnie kluczową rolę w Unii Europejskiej, co potwierdziła również rosyjska agresja na Ukrainę. Wówczas transportowano nie tylko towary, ale i ewakuowano ludność cywilną. Kolej stanowi również ekologiczny i zrównoważony środek transportu.

Ministrowie Transportu o przyszłości kolei w Europie

Rosja a sieć TEN-T

Propozycja rewizji sieci TEN-T zakłada likwidację tych połączeń zlokalizowanych na terenie Rosji i Białorusi, a przeciwnie – włączenie korytarzy transportowych na Ukrainie i Mołdawii, w tym możliwość przejścia na korytarze normalnotorowe.

Kryzys energetyczny

W trakcie nieformalnego lunchu ministrowie podjęli także temat kryzysu energetycznego. Wzrost cen energii znacząco wpłynął bowiem na transport kolejowy. Kwestia wysokich kosztów jest priorytetowym tematem w ramach czeskiej prezydencji.

Ministrowie zgodzili się, że mimo rosnących cen energii konieczne jest kontynuowanie dalszej elektryfikacji kolei. Dyskutowali również o tym, co poszczególni przewoźnicy i zarządcy infrastruktury mogą zrobić, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, a także jak utrzymać obecny zasięg ruchu.

– Przygotowaliśmy zestaw konkretnych rozwiązań w celu zmniejszenia zużycia energii na kolei, z których korzystają poszczególne państwa członkowskie. Chodzi o pozyskanie bardziej ekonomicznych pojazdów zdolnych do rekuperacji, ujednolicenie systemów zasilania, większe wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych, zwiększenie płynności jazdy bez konieczności częstych postojów, czy wymianę oświetlenia budynków stacji i torów na bardziej ekonomiczny – tłumaczy minister Kupka.

 

Popołudniowe spotkanie poświęcone było następnie znalezieniu sposobów na poprawę jakości transportu kolejowego i zapewnienie jego większej niezawodności. Ministrowie dyskutowali o tym, jak usunąć przeszkody techniczne, czy poprawić przepustowość szlaków kolejowych.

Dodaj komentarz