global Wydarzenia

Czy Finlandia przejdzie na europejski rozstaw torów kolejowych?

Komisja Europejska dąży do wprowadzenia w całej Wspólnocie jednolitego układu torowisk kolejowych. Zgodnie z przyjętą europejską normą techniczną rozstaw szyn wynosi obecnie 1435 milimetrów. Pod koniec lipca KE wniosła o wprowadzenie odpowiednich zmian w obowiązującym planie rozbudowy sieci TEN-T. Sugerowane modyfikacje miałyby doprowadzić do połączenia Ukrainy z siecią unijną, co wymagałoby od tego kraju zmiany dotychczasowego rozstawu z 1520 milimetrów na wspomniany model europejski. Wniosek Komisji Europejskiej miałby docelowo doprowadzić do zmian również na terenie Finlandii.

Fot. Coen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112239982
Fot. Coen – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1122399829

Torowiska kolejowe w Finlandii

Komisja Europejska złożyła Finlandii propozycję zmiany rozstawu szyn kolejowych. Obecnie pociągi fińskie poruszają się po torach rozstawionych na szerokość 1524 milimetrów. W tym momencie władze unijne sugerują, by wszystkie nowe inwestycje kolejowe były realizowane w oparciu o normę unijną (1435 milimetrów). Pomysł nie obejmowałby już powstających, nowych elementów sieci, natomiast wszystkie dopiero planowane inwestycje kolejowe już obowiązkowo powinny odpowiadać przyjętym propozycjom parametrów technicznych.