Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Porównanie kolei pasażerskich w Polsce z resztą Europy

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące kształtu rynku kolejowego w poszczególnych krajach europejskich i zestawił go z rodzimymi wynikami.

Z analizy obejmującej 28 państw wynika, że największą ilość pasażerów w minionym roku przewiozły koleje w Niemczech, było to 1756,1 mln osób. Na drugim miejscu znalazła się Francja – 881,4 mln, na trzecim Włochy – 480, 3 mln. Za nimi uplasowały się koleje hiszpańskie (404,4 mln) i szwajcarskie (346 mln). Polska zajęła w zestawieniu szóste miejsce z liczbą 245,1 mln pasażerów.

Zbadano również różnice pomiędzy rokiem 2020 a 2021 spowodowane pandemią koronawirusa. Tu dane pokazują, iż w większości krajów nastąpiła poprawa i odbudowa rynku kolejowego. Większą liczbę pasażerów stwierdzono w 19 z nich. Największy przyrost procentowy nastąpił w Hiszpanii – 22,7% (74,9 mln), we Francji – 21,8% (157,6 mln) i we Włoszech – 17% (97,9 mln). W Polsce podróżujących było o 35,7 mln więcej, co daje wzrost o 17 %.

Największą dynamikę wzrostu liczby pasażerów spośród wszystkich analizowanych państw zanotowała Słowenia – o 47,2% rok do roku. W przypadku tego kraju liczba pasażerów wzrosła z 7,9 mln pasażerów w 2020 roku do 11,7 mln w 2021 roku.

Czy Finlandia przejdzie na europejski rozstaw torów kolejowych?

W 9 spośród analizowanych rynków europejskich nastąpił z kolei spadek liczby pasażerów. Największy – o 45 mln – odnotowano w Niemczech i w skali kraju było to ok. 2,5%. Poza naszymi zachodnimi sąsiadami spadki odnotowano także w krajach skandynawskich: Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, a także na Słowacji, w Irlandii, w Grecji i na Łotwie.

Sprawdzono również wskaźnik wykorzystania kolei. Jest to parametr wynikający z zestawienia liczby osób zamieszkujących dany kraj z liczbą odprawionych pasażerów w tym państwie. Spośród analizowanych krajów, najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei odnotowała Szwajcaria. W 2021 roku przeciętny mieszkaniec tego państwa podróżował koleją prawie 40 razy. Porównując wartość tego wskaźnika w 2021 i 2020 roku, największy wzrost, o 2,9, odnotowano zaś w Luksemburgu. Przeciętny mieszkaniec tego kraju podróżował koleją 26,1 razy w ciągu roku (drugie miejsce w Europie). W Niemczech, gdzie przewieziono największą liczbę pasażerów w 2021 roku, średnia liczba przejazdów na jednego mieszkańca wyniosła 21,1. Francja odnotowała wzrost wskaźnika o 2,3 przejazdu na jednego mieszkańca, a Włochy wzrost o 1,7. W Polsce w 2021 roku wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł natomiast 6,4 i wzrósł o 0,9 przejazdu na jednego mieszkańca.

Dodaj komentarz