Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Porównanie kolei pasażerskich w Polsce z resztą Europy

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące kształtu rynku kolejowego w poszczególnych krajach europejskich i zestawił go z rodzimymi wynikami.

Z analizy obejmującej 28 państw wynika, że największą ilość pasażerów w minionym roku przewiozły koleje w Niemczech, było to 1756,1 mln osób. Na drugim miejscu znalazła się Francja – 881,4 mln, na trzecim Włochy – 480, 3 mln. Za nimi uplasowały się koleje hiszpańskie (404,4 mln) i szwajcarskie (346 mln). Polska zajęła w zestawieniu szóste miejsce z liczbą 245,1 mln pasażerów.

Zbadano również różnice pomiędzy rokiem 2020 a 2021 spowodowane pandemią koronawirusa. Tu dane pokazują, iż w większości krajów nastąpiła poprawa i odbudowa rynku kolejowego. Większą liczbę pasażerów stwierdzono w 19 z nich. Największy przyrost procentowy nastąpił w Hiszpanii – 22,7% (74,9 mln), we Francji – 21,8% (157,6 mln) i we Włoszech – 17% (97,9 mln). W Polsce podróżujących było o 35,7 mln więcej, co daje wzrost o 17 %.