global Wydarzenia

Włochy. Rządowa pomoc dla przewoźników zatwierdzona

Komisja Europejska wyraziła zgodę na pomoc państwa dla włoskich niepublicznych operatorów pociągów dalekobieżnych. Pakiet wsparcia wynosi 687 mln euro. Ma zrekompensować skutki pandemii COVID-19 poniesione w okresie od 1 lipca 2020 r. do 3 kwietnia 2021 r.

Fot. Italo SpA
Fot. Italo SpA

Decyzja ta została przyjęta z zadowoleniem przez europejskie stowarzyszenie non-profit niezależnych przewoźników pasażerskich kolei – Alliance of Passenger Rail New Entrants (ALLRAIL). Zrzesza ono zarówno przewoźników kolejowych, jak i sprzedawców biletów. ALLRAIL powstało w maju 2017 r. Od 2019 r. ma status oficjalnego organu przedstawicielskiego sektora kolejowego UE. Zajmuje się lobbingiem dla niepaństwowych przewoźników kolejowych.

Organizacja stwierdziła, że włoska pomoc jest wzorem dla reszty Europy, ponieważ jest niedyskryminująca, traktuje wszystkich operatorów na równi. Ponadto jest wyrazem uznania, że komercyjne, otwarte usługi kolejowych przewozów pasażerskich nie są czymś w rodzaju dodatku. Spełniają one potrzebę społeczną na trasach dalekobieżnych.

Środki podjęte przez rząd włoski w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa obejmowały obowiązkowy system rezerwacji miejsc, który zmniejszył przepustowość o 50%, a także ograniczenia w zakresie podróży służbowych i spotkań oraz odwoływanie imprez. Od końca grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. obowiązywał także zakaz podróży międzyregionalnych.