Raport z Polski Wydarzenia

Mobil Lok Servis z zakazem prowadzenia szkoleń i egzaminów

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o zakazie wykonywania przez ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów Mobil Lok Servis sp. z o.o.o działalności.

Mobil Lok Servis

Wydany zakaz to efekt kontroli, którą przeprowadzili przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego. Wykryte nieprawidłowości wskazały, że spółka nie spełniania warunków wykonywania działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

– Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu co oznacza, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności objętej wpisem do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

 

Warunkiem prowadzenia działalności przez ośrodek szkolenia i egzaminowania jest spełnienie zasad określonych w przepisach nie tylko w momencie wpisu do rejestru. Prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania zgodnie z regulacjami prawnymi jest warunkiem koniecznym do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Dodaj komentarz