Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Poznaj koleje wąskotorowe w Polsce. UTK wydał specjalny przewodnik

Jak dobrze znacie polskie koleje wąskotorowe? Urząd Transportu Kolejowego wydał specjalny przewodnik, z którego turyści mogą dowiedzieć się pełnych praktycznych informacji o tych wyjątkowych atrakcjach turystycznych. Przewodnik uzyskał turystyczny znak jakości „Polska” nadawany przez Polską Organizację Turystyczną.

Żuławska Kolej Dojazdowa (fot. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3221618)
Żuławska Kolej Dojazdowa (fot. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3221618)

Przewodnik „Poznaj polskie koleje wąskotorowe”

Podróż unikatowymi wagonami po torach o nietypowym rozstawie szyn to atrakcja ciesząca się w Polsce coraz większą popularnością. Z danych pozyskanych przez UTK od operatorów 23 z 25 kolei wąskotorowych wynika, że zainteresowanie takimi przejazdami wraca do stanu sprzed pandemii. W 2021 r. skorzystało z ich usług prawie 890,3 tys. osób. Oznacza to wzrost o blisko 58% w porównaniu z 2020 r. Jednak do wyniku z przedpandemicznego roku 2019 zabrakło 26,6 tys. pasażerów.

Jedno opracowanie – 25 kolei wąskotorowych

Aby ułatwić planowanie podróży kolejami wąskotorowymi i przyczynić się do wzrostu popularności tego typu atrakcji turystycznych, UTK wydał przewodnik „Poznaj polskie koleje wąskotorowe”. Publikacja ta to nie tylko zbiór praktycznych informacji dla turystów. To także zbiór danych ułatwiających kontakt osobom, a także podmiotom, które chciałyby wesprzeć działalność tych unikatowych atrakcji turystycznych. Urząd przygotował publikację w oparciu o informacje zebrane przez UTK od wszystkich kolei wąskotorowych, które w 2022 r. uruchamiają swoje połączenia lub są w trakcie prac nad ofertą. Przewodnik uzyskał turystyczny znak jakości „Polska” nadawany przez Polską Organizację Turystyczną. Umieszczenie znaku „Polska” jest traktowane jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i de facto jest turystycznym znakiem jakości.

Koleje wąskotorowe to niezwykle cenne dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski posiadające bogatą przeszłość. Budowane często w trudno dostępnych terenach, na potrzeby górnictwa czy wojska, dzisiaj pozwalają nam przeżyć niezapomniane chwile w podróży nimi. Ale nie byłoby dzisiaj funkcjonujących kolei wąskotorowych, gdyby nie wysiłek i ciężka praca miłośników kolei. To ich starania o odbudowę, a także uruchomienie przewozów pozwoliły na zachowanie linii kolejowych, wagonów i lokomotyw, które jeszcze kilkanaście lat temu popadały w ruinę. Działania te wymagają ogromnego nakładu pracy, czasu, ale także finansów. Dlatego UTK postanowił wydać przewodnik po kolejach wąskotorowych, aby poprzez promowanie turystyki kolejowej, wspierać koleje wąskotorowe w ich bieżącej działalności, a także rozwoju” – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Każdej kolei wąskotorowej ujętej w przewodniku UTK poświęcił 4 strony. Informacje o nich pogrupowano w kilka kategorii: dane kontaktowe, rozkład jazdy, informacje turystyczne (np. atrakcje towarzyszące przejazdowi, czy zestawienie pociągu), ceny biletów i stosowane ulgi. Ponadto, publikacja zawiera informacje praktyczne (dojazd, parking, czy dostępne kanały sprzedaży biletów).

Dodaj komentarz