Przewozy towarowe Wydarzenia

Transport intermodalny w I kwartale 2022 r. ze wzrostem

Prawie 6,6 mln ton – tyle wyniosła masa w kolejowych przewozach intermodalnych w I kwartale 2022 roku. Wykonano przy tym pracę przewozową prawie 2,1 mld tonokilometrów. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, wzrosły wszystkie wyniki transportu intermodalnego.

W I kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 20 licencjonowanych przewoźników.
W I kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 20 licencjonowanych przewoźników.

Od stycznia do marca 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 6,6 mln ton ładunków w transporcie intermodalnym. Zestawiając te wyniki z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku, nastąpił wzrost o ponad 0,3 mln ton (zmiana o 5,4%). Praca przewozowa w analizowanym okresie wyniosła niemal 2,1 mld tono-km i wzrosła o ponad 0,2 mld tono-km (zmiana o 10,8%). W I kwartale 2022 r. przewoźnicy przetransportowali ponad 466 tys. sztuk jednostek, co stanowiło blisko 751 tysięcy TEU. W  porównaniu z I kwartałem 2021 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 11,3% (wg TEU o 9,2%). Udział przewozów intermodalnych w rynku towarowych koleją osiągnął poziom 10,6 % (wg masy) i 14,4 % (wg wykonanej pracy).

– Segment przewozów intermodalnych z roku na rok notuje wzrosty. W latach 2020-2021 pomimo obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa przewozy intermodalne również się rozwijały. Obecnie w obliczu wojny za wschodnią granicą można zadać pytanie jak wpłynie to na przewozy intermodalne. W I kwartale tego roku przewozy intermodalne zanotowały wzrost wszystkich parametrów w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Ruch intermodalny to nie tylko Nowy Jedwabny Szlak, dlatego ważne jest również zapewnienie właściwego dostępu do portów morskich, które w dużej mierze decydują o potencjale przewozów z wykorzystaniem kontenerów. Rynek przewozów intermodalnych w dalszym ciągu ma potencjał, ale trzeba położyć nacisk na rozwój procesów logistycznych i ich szybkość – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W I kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 20 licencjonowanych przewoźników.

Źródło UTK

Dodaj komentarz