Raport z Polski Wywiady

Ignacy Góra, Prezes UTK: IV pakiet kolejowy to kolejny krok do ujednolicenia rynku kolejowego [WYWIAD]

Prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra, o Europejskim Roku Kolei, IV pakiecie , bezpieczeństwie oraz zmianach jakie nastąpiły w branży w ostatnich latach.

Prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra

Panie Prezesie, pozwolę sobie zacząć od pytania dotyczącego Europejskiego Roku Kolei. Co za nami? Co jeszcze przed? Jak Pan, jako Krajowy Koordynator, ocenia dotychczasowe zaangażowanie i inicjatywy?

Zarówno za nami, jak i przed nami wiele interesujących wydarzeń. Wśród nich są te skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz takie, których adresatami są przedstawiciele branży. Jeżeli miałbym wskazać kilka z tych, które już za nami to na pewno będzie to przygotowana wspólnie z Pocztą Polską S.A. emisja serii znaczków „Nowoczesny tabor kolejowy”, trzy zrealizowane spotkania w ramach nowej inicjatywy UTK – Ogólnopolskiego Forum Kolejowego, Kolejowa Noc Muzeów czy wydanie przez Fundację Grupy PKP „Poradnika noszenia munduru kolejarza”, ale również wiele innych wydarzeń poświęconych rozwojowi i promocji kolei jako bezpiecznego i ekologicznego środka transportu. Wśród minionych wydarzeń warto także wymienić dwa istotne – przejazd przez Europę specjalnego pociągu Connecting Europe Express (CEE) oraz międzynarodowe targi TRAKO w Gdańsku. Na kolejne miesiące szykujemy też kilka niespodzianek.

TRAKO było okazją do spotkania i wymiany doświadczeń. Pierwszą tak dużą impreza dla branży od wybuchu pandemii. Europejski Rok Kolei jest niepowtarzalną okazją dla kolei na promocję i dotarcie do obywateli i przedsiębiorców z przekazem prezentującym jej zalety. Jestem przekonany, że nie ma w branży instytucji, która nie starałaby się brać czynny udział w ERK2021. Cieszę, się, że inicjatyw i działań jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że już niedługo pasażerowie kolei będą mogli skorzystać specjalnych ofert promocyjnych przygotowanych przez przewoźników kolejowych, z taką inicjatywą w czasie jednego z Ogólnopolskich Forów Kolejowych wyszedł Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. A także z ich różnorodności i charakteru, bo są zarówno takie o zasięgu ogólnokrajowym, a wręcz europejskim, ale są też i takie mniejsze, lokalne.

2021 rok to także IV Pakiet Kolejowy. Czy może Pan uszeregować najistotniejsze zmiany jakie nastąpią w polskim sektorze kolejowym?

IV pakiet kolejowy to ogromne zmiany na kolei i kolejny krok do ujednolicenia rynku kolejowego w całej Europie. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przejęła części kompetencji, które do tej pory były w gestii krajowych władz bezpieczeństwa. Wiązało się to dla klientów i samego urzędu ze zmianą sposobu procedowania spraw i zastosowaniem aplikacji Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS).

Niewątpliwie największą zmianą jest wprowadzenie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych, które zastępują dotychczas wydawane certyfikaty bezpieczeństwa w części A i B. Nowe przepisy zdecydowanie ułatwiają procedowanie dalszych spraw m.in. dzięki szczegółowemu uregulowaniu zasad stosowania aplikacji OSS czy wprowadzeniu zasady automatycznego wygaszania dotychczas obowiązujących certyfikatów bezpieczeństwa część A i B po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz