Raport z Polski

Sukces programu restrukturyzacji H. Cegielski- FPS

Ponad 5,5-krotny wzrost sprzedaży, wyższy zysk netto drugi rok z rzędu oraz portfel zamówień w kwocie ponad 1 mld złotych podsumowują sukces wdrożenia 3 letniego programu restrukturyzacji H. CegielskiFabryka Pojazdów Szynowych (FPS).

Rok 2019 Spółka zamyka sprzedażą o wartości ponad 213 mln zł, zyskiem EBITA 13mln zł oraz zyskiem netto ponad 2,7 mln zł. W tym okresie FPS zakończył dostawę 90 zmodernizowanych wagonów 174A, które są przykładem jednej z najszerszych modernizacji, obejmujących wymianę wózka na nowy z rodziny 25An, co pozwoliło na zwiększenie prędkości wagonu do 160km/h.

Nasze działania skoncentrowaliśmy na optymalizacji procesów i wdrożeniu nowej organizacji produkcji, planowania i logistyki – zaznacza Hubert Stępniewicz, prezes zarządu FPS –  Zbudowaliśmy silny zespół, który dziś pozwala sięgać po realizację kolejnych nowych kontraktów: wagonów zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności  czy też modernizacji lokomotyw SM42. Postanowiliśmy rozwijać nowy typ zespołu trakcyjnego PLUS. W ten sposób dywersyfikujemy portfel produktów i przygotowujemy FPS do wejścia na nowe rynki.

Istotnym wyzwaniem było zapewnienie finansowania realizowanych projektów – podkreśla Małgorzata Rogalewicz, członek zarządu FPS – szczególnie w procesie odbudowy wiarygodności przedsiębiorstwa w restrukturyzacji. Partnerska współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz bankami i firmami ubezpieczeniowymi umożliwiła nam zabezpieczenie płynności kontraktów. W celu wsparcia programu zmian już w 2018 roku w FPS wdrożyliśmy nowy system ERP, którego funkcjonalność dziś poszerzamy wraz z rozwojem naszej działalności. Istotny jest również fakt, że pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na nasze projekty rozwojowe w kwocie 34,2 mln zł. To poważne finansowe wsparcie prac innowacyjnych w FPS.

Rok 2020 niesie wyjątkowe wyzwania dla producentów taboru kolejowego. Zmiana procedur dopuszczeń pojazdów do eksploatacji od 16 czerwca br. wpłynie na tempo dostaw pojazdów. Obecna globalna sytuacja związana z pandemią koronawirusa covid-19 zaburzy łańcuchy dostaw komponentów oraz może okresowo ograniczyć zdolności produkcyjne branży. Niemniej FPS koncentruje wysiłki, by rok 2020 był kolejnym okresem rozwoju spółki oraz wzrostu sprzedaży i rentowności – podsumowuje zarząd Spółki.

Dodaj komentarz