Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP Intercity zamówiło 10 nowych lokomotyw

CZ Loko dostarczy dla PKP Intercity 10 nowych lekkich lokomotyw spalinowych. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 40 mln zł netto.

Nowe pojazdy służyć będą do pracy manewrowej i zestawiania składów wagonowych przewoźnika na bocznicach Zakładów PKP Intercity. Zamówienie opiewa na kwotę 39,1 mln zł netto.

W ramach kontraktu CZ Loko przeszkoli pracowników przewoźnika z obsługi lokomotyw. Czeski producent taboru udzieli czteroletniej gwarancji i rękojmi na wyprodukowane pojazdy. Umowa będzie realizowana  przez okres 24 miesięcy od daty jej podpisania, a dostawa pierwszej  z lokomotyw nastąpi w ciągu 18 miesięcy.

– Cieszę się, że  PKP Intercity utrzymuje dobre tempo swoich inwestycji. Nowe lokomotywy unowocześnią i usprawnią działalność przewoźnika, przez co wzmocnią jego pozycję rynkową. Z punktu widzenia gospodarczego jest to z pewnością ważna informacja. Jednak na tym, że PKP Intercity postawiło na całościową i konsekwentną modernizację skorzystają przede wszystkim pasażerowie. Dla nich jest to z pewnością świetna wiadomość – podkreśla Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

Zakup skomentował przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Inwestycje PKP Intercity służą komfortowi pasażerów, ale także sprawności codziennej obsługi taboru, co ma ogromny wpływ na jakość świadczonych usług. To kolejny krok przybliżający do celu,jakim jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna – mówi Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Modernizacja 10 lokomotyw manewrowych to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki.

Jako Grupa PKP do programu unowocześnienia polskiej kolei podchodzimy bardzo kompleksowo. Dbamy nie tylko o przebudowę dworców, modernizację linii kolejowych i zapewnienie floty nowoczesnych pociągów, ale inwestujemy również w infrastrukturę i tabor do obsługi technicznej składów – przypomina Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.

 

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP IntercityKolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor.

Pandemia nie zatrzymała naszych inwestycji taborowych. Umowa z CZ Loko to pierwszy kontrakt, który podpisujemy w tym roku. Wypatrujemy już kolejnych miesięcy, które przyniosą dalsze efekty największego programu inwestycyjnego w historii naszej spółki – wyjaśnia Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

 

Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody.