Tabor Wydarzenia

Koleje Mazowieckie ponownie z ofertami na naprawy piętrowych wagonów Bombardiera

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w przetargu na naprawę P5 piętrowych wagonów wchodzących w skład zestawów push-pull Bombardiera.

Piętrowy wagon wchodzący w skład jednostek push-pull Bombardier Twindexx (Fot. Dariusz Sieczkowski)

Na początku 2023 roku Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na naprawy P4 i P5, które zostałyby wykonane przy piętrowych wagonach przewoźnika. Przetarg był podzielony na dwie części: pierwsza dotyczyła napraw P4 20 piętrowych środkowych wagonów typu 416B oraz dwóch sterowniczych typu 316B, czyli wszystkich wagonów tworzących skład push-pull Pesa Sundeck.

Druga część omawianego przetargu dotyczyła z kolei napraw P5 26 piętrowych wagonów środkowych serii Bpz, a także 11 piętrowych wagonów sterowniczych serii ABpbdzf. Są to wagony tworzących zestaw Bombardier Twindexx.  Niedługo po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert, przewoźnik zdecydował się unieważnić drugą część zadania, czyli tą dotyczącą wagonów Bombardiera. Powodem były zbyt drogie oferty, które wyglądały w następujący sposób:

  • Alstom Konstal zaoferował, że wykona naprawy za 110 512 691,91 zł brutto.
  • Konsorcjum firm Public Transport Service oraz CSI Invest; zaproponowało tańszą ofertę opiewającą na kwotę 79 536 031,20 zł brutto.

Obie oferty były znacznie ponad szacunkami zamawiającego, ponieważ Koleje Mazowieckie chciały przeznaczyć kwotę 57 785 400 zł brutto.

Druga próba

Niedługo po podjęciu decyzji o unieważnieniu przetargu, Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na nowo. Przedmiot zamówienia nie uległ zmianie, ponownie dotyczył naprawy P5 łącznie 37 wagonów piętrowych. Dzisiaj KM otrzymały dwie oferty i nie powinno dziwić, że złożyły je te same firmy:

Warto zwrócić uwagę na ofertę Alstomu, który zszedł z ceny aż o 40 mln zł. Nie uległy natomiast zmianie szacunki zamawiającego. Wskazano, że na podpisanie umowy Koleje Mazowieckie przewidziały kwotę 57 785 400,00 zł brutto. Oznacza to, że przetarg ponownie kwalifikuje się do unieważnienia. Jeżeli jednak KM zdecydują się dołożyć brakującą kwotę, wtedy powyższe oferty zostaną ocenione według czterech kryteriów:

  • okres udzielonej gwarancji jakości – waga 5%;
  • termin wykonania naprawy P5 każdego wagonu piętrowego wraz z pracami dodatkowymi, dostawą kół monoblokowych oraz ich wymianą – waga 5%;
  • zakres udzielonej gwarancji – waga 5%;
  • cena – waga 85%.
Oferty jakie wpłynęły w drugim przetargu na naprawy P5 piętrowych wagonów Bombardiera

Dodaj komentarz