global Wydarzenia

Rozwój kolei w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Targi InnoTrans w Berlinie przyniosły sporo korzyści wielu graczom rynku kolejowego. Etihad Rail, państwowy operator sieci kolejowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podpisał w trakcie targów aż cztery protokoły z ustaleniami współpracy.

Fot. etihadrail.ae
Fot. etihadrail.ae

Z kim będzie współdziałać Etihad Rail?

Etihad Rail wypracował porozumienia z takimi podmiotami, jak:

Wszystkie ustalenia, jakie podjęte zostały pomiędzy stronami mają pomóc w dalszym, efektywnym rozwoju całego sektora kolejowego. Zarówno na poziomie infrastruktury, jak i usług transportu towarowego oraz pasażerskiego.

Alstom

W przypadku ustaleń pomiędzy operatorem i firmą Alstom mówi się przede wszystkim o działaniu na rzecz wykorzystania nowoczesnej technologii kolejowej. W ramach współpracy podmioty skupią się na cyfryzacji transportu, a także na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań do konserwacji taboru oraz szans na wyposażanie go w najlepsze dostępne elementy. Alstom będzie w tym przypadku pracować również nad wprowadzeniem i rozwijaniem systemów uczących się.

Progress Rail

Współpraca pomiędzy Etihad Rail oraz Progress Rail (firma działająca w zakresie rozwiązań taborowych oraz skupiająca się na rozwoju infrastruktury) związana jest z opracowaniem innowacyjnego i możliwego do wprowadzenia projektu. W założeniu będzie to autonomiczny i zeroemisyjny sposób na transport od punktu startowego do miejsca docelowego (określany metodą czy też koncepcją „od portu do portu”). Jeśli projekt okaże się skuteczny, stanie się podstawą do realizowania usług kolejowych na takim poziomie także w innych krajach.

SNCF

W ramach nawiązanego porozumienia, SNCF rozpocznie współpracę z Etihad Rail w zakresie koordynacji projektów kolejowych, które w przyszłości będą prowadzone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. SNCF oferuje ponadto wsparcie takich sektorów, jak utrzymanie oraz eksploatacja kolei. Pomoże przewoźnikowi także w takich sferach, jak szkolenia pracownicze.

Dzięki swojemu doświadczeniu SNCF stanie się również partnerem i doradcą w kwestiach zintegrowania ze sobą różnych części branży transportowej, by zoptymalizować tak koszty, jak i jakość oraz czas realizowanych przewozów pasażerskich i towarowych.

Thales

Francuski koncern Thales, działający od wielu lat w sektorze elektroniki przemysłowej także ustalił plan współpracy z operatorem Etihad Rail. Zgodnie z profilem swojej działalności, Thales będzie dążył do rozwoju systemów sterowania nowej generacji. Etihad Rail chce także wprowadzić trzeci poziom dla systemu ETSC.

W planach jest również opracowanie i wdrożenie centrum kontroli operacyjnej. Jego działanie będzie opierało się na współpracy kilku różnych elementów, w tym monitoringu wideo, struktur mobilnych i łączności.

Dodaj komentarz