Inwestycje Tabor Wydarzenia

Captrain Polska będzie jeździć na zielonej energii

Kolejowy przewoźnik towarowy Captrain Polska podpisał z PKP Energetyka list intencyjny, w którym zadeklarował chęć zakupu trakcyjnej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł w ramach Programu Zielona Kolej. Jego celem jest przejście transportu kolejowego w naszym kraju na zasilanie zieloną energią.

Fot. Captrain Polska

Captrain Polska jest częścią międzynarodowej grupy Rail Logistics Europe, należącej do francuskich SNCF, obecnej w większości krajów Europy Zachodniej. Wozi towary, produkty i surowce dla różnych gałęzi przemysłu stalowego, chemicznego, budowlanego i energetycznego. Poza przewozami na trasach krajowych, działa również w transporcie transgranicznym, w ramach korytarza komunikacyjnego wschód – zachód. Dzięki współpracy z kolejami na Litwie, Ukrainie i Rosji, spółka jest aktywna w sferze usług logistyki kolejowej z i do państw Europy Wschodniej. Przewoźnik eksploatuje około 30 lokomotyw. Podpisanie listu intencyjnego z PKP Energetyka rozpoczyna prace nad umową z kolejowym dostawcą energii elektrycznej, dzięki której Captrain Polska otrzymywać będzie zieloną energię elektryczną pochodzącą z elektrowni solarnych i wiatrowych.

– Jesteśmy ekologiczni, innowacyjni, a w naszej działalności kierujemy się maksymą »zawsze do przodu«. Zależy nam na ciągłym i zrównoważonym rozwoju. Dlatego dołączenie do Programu Zielona Kolej, realizowanego przez PKP Energetyka, będzie dla nas naturalnym krokiem. Wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł pozwoli nam na zaoferowanie ekologicznych usług w ramach zielonego łańcucha dostaw – przyjaznego środowisku naturalnemu, o zredukowanym śladzie węglowym – mówi Paweł Szczapiński, prezes Captrain Polska.

 

Program Zielona Kolej

Program Zielona Kolej stworzony został przez branżową inicjatywę Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Jego integratorem jest PKP Energetyka. Celem Programu jest zmiana źródeł zasilania kolei w Polsce. W 2025 r. energia elektryczna zużywana przez pociągi w naszym kraju pochodzić ma z OZE w 50%, w 2030 r. – w 85%, a docelowo – w 100%.

-Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do zrealizowania tych ambitnych zamierzeń. Branża kolejowa jest świadoma wyzwań przed nią stojących i konieczności przejścia na zasilanie zieloną energią – podkreśla Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka. – Captrain Polska jest już dziesiątym przewoźnikiem kolejowym, który zadeklarował przystąpienie do Programu Zielona Kolej – zaznacza.

 

Listy intencyjne w tej sprawie PKP Energetyka podpisała wcześniej z DB Cargo Polska, CTL Logistics, ECCO Rail, Raildox i STK (przewoźnicy towarowi) oraz z Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Kolejami Śląskimi, Mazowieckimi i Małopolskimi (przewoźnicy pasażerscy).

Celem działań CEEK jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej na kolei w Polsce. Plany Centrum zakładają zmniejszenie energochłonności sektora o 1,2 TWh do 2030 r. i redukcję do tego czasu emisji CO2 o 1 mln ton. W tym celu CEEK promuje rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu i wykorzystania instalacji OZE na terenach i obiektach kolejowych. Program Zielona Kolej realizowany jest od 2019 r. Jego efektem do 2030 r. będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 8 mln ton.

Dodaj komentarz