Personalia Wydarzenia

Leszek Hołda w Radzie Programowej PSME

PKP Energetyka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Członek zarządu firmy Leszek Hołda wszedł do Rady Programowej PSME. Doświadczenia spółki będzie wsparciem zarówno dla stowarzyszenia, jak wszystkich zainteresowanych technologią związaną z magazynowaniem energii.

PKP Energetyka jest twórcą największego w Europie trakcyjnego magazynu energii. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Spółka realizuje też budowę systemu magazynowania energii opartego na wodorze. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce dedykowane zasilaniu kolei.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Jednym z zadań, jakie przed sobą stawia, jest integrowanie środowisk związanych z wytwarzaniem i dystrybucją zielonej energii. O włączeniu się spółki PKP Energetyka w działania PSME powiedziała prezes zarządu stowarzyszenia Barbara Adamska:

– Im więcej członków o różnorodnych kompetencjach znajdzie się w naszych szeregach, tym większa szansa na popularyzację zielonej energii i jej wykorzystanie w różnych sektorach gospodarki. Magazyny energii mogą być wykorzystywane przez firmy reprezentujące różne branże, zapewniając im tak oszczędności jak i bezpieczeństwo dostaw energii. Cieszy nas decyzja PKP Energetyka o przystąpieniu do PSME. Jest to lider w wykorzystaniu magazynów energii w przemyśle kolejowym na europejską skalę. To dla obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia przykład, jak efektywnie dystrybuować energię pozyskaną z natury na ogromną skalę.