Personalia Wydarzenia

Leszek Hołda w Radzie Programowej PSME

PKP Energetyka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Członek zarządu firmy Leszek Hołda wszedł do Rady Programowej PSME. Doświadczenia spółki będzie wsparciem zarówno dla stowarzyszenia, jak wszystkich zainteresowanych technologią związaną z magazynowaniem energii.

PKP Energetyka jest twórcą największego w Europie trakcyjnego magazynu energii. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Spółka realizuje też budowę systemu magazynowania energii opartego na wodorze. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce dedykowane zasilaniu kolei.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Jednym z zadań, jakie przed sobą stawia, jest integrowanie środowisk związanych z wytwarzaniem i dystrybucją zielonej energii. O włączeniu się spółki PKP Energetyka w działania PSME powiedziała prezes zarządu stowarzyszenia Barbara Adamska:

– Im więcej członków o różnorodnych kompetencjach znajdzie się w naszych szeregach, tym większa szansa na popularyzację zielonej energii i jej wykorzystanie w różnych sektorach gospodarki. Magazyny energii mogą być wykorzystywane przez firmy reprezentujące różne branże, zapewniając im tak oszczędności jak i bezpieczeństwo dostaw energii. Cieszy nas decyzja PKP Energetyka o przystąpieniu do PSME. Jest to lider w wykorzystaniu magazynów energii w przemyśle kolejowym na europejską skalę. To dla obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia przykład, jak efektywnie dystrybuować energię pozyskaną z natury na ogromną skalę.

 

O PKP Energetyka

PKP Energetyka to jedna z większych firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Odpowiada za niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego. Od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności. Spółka jest koordynatorem, realizowanego przez branżę kolejową zrzeszoną w Centrum Efektywności Energetycznej Kolej, strategicznego programu Zielona Kolej, którego celem jest zmiana miksu energetycznego sektora na 85% czystej energii z OZE. Jednym z elementów Programu jest rozwój sieci magazynów energii, w tym opartych na technologii wodorowej.

Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka, odniósł się do zaangażowania spółki w działania Rady Programowej PSME:

Transformacja energetyczna wymaga innowacyjnych i skoordynowanych działań na rzecz rozwoju polskiego rynku magazynowania energii. Dlatego włączyliśmy się w aktywność PSME, które jest znane z merytorycznych opracowań, poszukiwania synergii i promowania zielonych rozwiązań. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami z zakresu transportu kolejowego, który jest szkieletem elektromobilności oraz zaczerpniemy z doświadczeń innych partnerów Stowarzyszenia.

 

Transformacja energetyczna na kolei jest nieunikniona. Jednym z jej istotnych elementów jest lokalne wytwarzanie, magazynowanie i dystrybuowanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Realizowana przez PKP Energetyka Strategia 2030 zakłada m.in. uniezależnienie się, na ile to możliwe, od sytuacji geopolitycznej, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania w regionach, a także zminimalizowanie emisji CO2. Będzie to możliwe m. in. dzięki magazynom energii.

Największy w Europie trakcyjny magazyn energii

W ubiegłym roku PKP Energetyka uruchomiła największy w Europie trakcyjny magazyn energii, zlokalizowany przy podstacji trakcyjnej w Garbcach (woj. dolnośląskie). Docelowo spółka planuje stworzenie 300 magazynów w swojej sieci. Każdy magazyn to „serce” Lokalnego Obszaru Bilansowania, czyli mikrosieci zintegrowanej z systemem zasilania kolei i regionalnymi odbiorcami.

Dodaj komentarz