Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Kolej Plus do 2028 na Dolnym Śląsku

60 km linii kolejowych zostanie rewitalizowanych oraz rozbudowanych w ramach 3 inwestycji w województwie dolnośląskim. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 objął 34 inwestycje w 11 województwach. Szczegóły inwestycji na Dolnym Śląsku przybliżyły władze wojewódzkie.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Podczas konferencji, która 22 kwietnia br. odbyła się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim omówiono 3 zakwalifikowane do Programu Kolej Plus inwestycje. Podróżni skorzystają ze zrealizowanych projektów w przeciągu 6 lat.

Linia kolejowa Zgorzelec – Bogatynia zostanie zrewitalizowana w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu Kolejowego. Nastąpi budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej, która poprawi jakość połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław Świebodzki. Dostęp do sieci kolejowej zyska dodatkowo Złotoryja oraz powiat złotoryjski. Wszystko to dzięki rewitalizacji odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski powiedział:

– Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Chcemy w ramach przyznawanych środków, w ramach budżetu państwa dofinansowywać rewitalizację i modernizację linii kolejowych. Szczęśliwie 3 projekty spośród 34, zrealizujemy na Dolnym Śląsku.