Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kolej wraca do Bogatyni i Złotoryi

Mieszkańcy Bogatyni i Złotoryi po latach zyskają dostęp do kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do ogłoszenia przetargów na odbudowę stacji Środa Śląska i Wrocław Świebodzki, a także rewitalizację tras Zgorzelec – Bogatynia oraz Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój.

Trzy umowy na projekty w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. podpisane.
Trzy umowy na projekty w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. podpisane.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego trzy umowy na projekty, realizowane w ramach Programu Kolej Plus. Szacunkowa wartość tych inwestycji to ok. 800 mln zł.

Podpisanie umów pozwoli ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji określającej zakres prac dla odbudowy stacji Środa Śląska i Wrocław Świebodzki. Ponadto, zarządca infrastruktury kolejowej zrewitalizuje trasy Zgorzelec – Bogatynia oraz Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój.

Rządowy program Kolej Plus sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki inwestycjom, które będą realizowane w ramach tego programu mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym Bogatyni i Złotoryi po latach znów skorzystają z kolei. Powstanie też możliwość lepszych podróży ze Środy Śląskiej do Wrocławia, a każde odbudowywane połączenie kolejowe zmniejsza wykluczenie komunikacyjne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Inwestycje, które poprawią dostępność kolei, obejmą łącznie ok. 60 km linii kolejowych w regionie.

– W walce z wykluczeniem komunikacyjnym niezwykle ważna jest współpraca. Efektem naszej współpracy z samorządami jest program Kolej Plus, który umożliwia powrót kolei zwłaszcza do mniejszych miast i miejscowości – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Kolej wróci do Bogatyni

Trzydzieści lat – prawie tyle czekali mieszkańcy Bogatyni na powrót do miasta pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe przystosują jednotorową trasę kolejową między Bogatynią a Zgorzelcem (30 km) do przejazdów pociągów z prędkością do 120 km/h.

Dojazd z Bogatyni do Zgorzelca szacowany jest na ok. 47 min, a do Wrocławia na ok. 2 godz. 37 min. Podróżni wygodnie wsiądą do pociągów w ośmiu lokalizacjach: Zgorzelec, Jerzmanki, Sulików, Krzewina Zgorzelecka, Bratków Zgorzelecki, Turoszów, Turoszów Kopalnia i Bogatynia. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 322 mln zł.

Podróżni pojadą pociągiem do Złotoryi

Po dwudziestu latach mieszkańcy Złotoryi skorzystają z linii nr 284 Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój. Pociągi na tym odcinku kursować będą z prędkością nawet 120 km/h. Do tej pory linia wykorzystywana była tylko w ruchu towarowym.

Dla sprawnych przejazdów na ponad 24 km szlaku wymieniony będzie tor, a także zmodernizowana sieć trakcyjna. Szacuje się, że pociągi ze Złotoryi do Wrocławia dojadą w czasie 1 godz. 10 min. Podróżni zyskają nowy przystanekLegnica Zachodnia. Dobrą obsługę zapewnią przebudowane stacje Złotoryja i Jerzmanice-Zdrój. Prace oszacowano na ok. 263 mln zł.

Będą sprawniejsze połączenia w aglomeracji wrocławskiej

Dzięki odbudowie stacji Wrocław Świebodzki oraz budowie drugiego toru w stronę stacji Wrocław Muchobór możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń między stolicą regionu a Środą Śląską, Wołowem i Jaworzyną Śląską. Poza odbudową stacji Wrocław Świebodzki przewidywana jest przebudowa posterunku Środa Śląska na stację kolejową. W efekcie dzięki wprowadzeniu nowych kursów pomiędzy Wrocławiem a Środą Śląską możliwe będzie skrócenie czasu przejazdu z Wrocławia do Legnicy do ok. 40 min dla większej liczby pociągów. Przewidywana wartość inwestycji opiewa na ok. 216 mln zł.

Dodaj komentarz