Inwestycje Wydarzenia

Rusza budowa nowego mostu kolejowego w Przemyślu

W listopadzie PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną budowę nowego, kolejowego mostu w Przemyślu. Inwestycja kosztować będzie ponad 60 mln zł. Współfinansowana jest ze środków unijnych POIiŚ.

Przeprawa nad Sanem zapewni sprawny transport kolejowy na trasie ważnej w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Po przebudowie pociągi pojadą szybciej, co pozwoli na opracowanie lepszej oferty podróży koleją. Przez most kursują składy z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa, na Dolny Śląsk. Przebudowane zostaną również drogi pod mostem. Wyeliminowane będą ograniczenia w ruchu drogowym, co korzystnie zmieni system komunikacji w Przemyślu.

Prace rozpoczną się od rozbudowy przyczółków i podpór. Takie rozwiązanie pozwoli „rozsunąć” obecne przęsła i przygotować między nimi miejsce dla nowej konstrukcji. Wykorzystywane obecnie kratownicowe przęsła mostu zostaną zachowane. Nowy sześcioprzęsłowy most o długości blisko 200 metrów będzie swoim kształtem nawiązywał do dawnej konstrukcji. Realizacja inwestycji – wg przyjętej koncepcji, pozwoli zagwarantować sprawne przewozy kolejowe i zachować w panoramie miasta zabytkowe elementy kolejowej przeprawy.

Stary most kolejowy zmieni swoją funkcję. Trzy przęsła będą zaadaptowane na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Pozostałe trzy przęsła zostaną wykorzystane przez Muzeum Ziemi Przemyskiej do przygotowania wystawy plenerowej.

Zmiany w ruchu kolejowym i drogowym

Ruch kolejowy na moście będzie utrzymany. Czasowo będzie to ruch jednotorowy. Zakres prac wymaga zmian w organizacji komunikacji drogowej. Informacje przekazuje zarządca drogi m.in. na stronie miasta. Budowa mostu kolejowego – zmiana organizacji ruchu od 3 listopada – Miasto Przemyśl (przemysl.pl).

Inwestycja w Przemyślu ma wartość ok. 60 mln zł i jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II”. W zakresie tego projektu jest także modernizacja dwóch mostów i wiadukt na linii kolejowej w okolicach Kłodzka, na Dolnym Śląsku. Zakładanym efektem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjność transportu kolejowego.

Dodaj komentarz