Publikacje Firm Wydarzenia

Optymalizacja – odpowiedź na wyzwania kolei po pandemii

Firma Basement sp. z o.o., działająca  na rynku profesjonalnego oprogramowania od 2008 roku, wyspecjalizowała się w  tworzeniu aplikacji i systemów informatycznych dla sektora kolejowego, transportowego, smart city oraz bankowo-finansowego. W wyniku  sektorowej specjalizacji oraz wykwalifikowanym pracownikom Spółka  zbudowała unikalne kompetencje, pozwalające tworzyć wysokiej jakości rozwiązania elastycznie dopasowywane do potrzeb konkretnych Klientów.

Fot. nadesłane
Fot. nadesłane

Sektor kolejowy jest dla Basement kluczowy od początku działalności spółki, czyli już – 14 lat. Początkiem było stworzenie systemu informatycznego dla jednego z przewoźników towarowych. Od tego momentu Basement jest obecny na rynku rozwiązań wspierających przewoźników kolejowych, nieustannie ulepszając i rozbudowując nasze rozwiązania. W Europie na rynku kolejowym współpracuje z globalną marką – Hitachi Europe Ltd.

Lata funkcjonowania w branży i zdobywane doświadczenie pomogło we wprowadzeniu na rynek wielu Wśród najważniejszych wdrożeń należy wymienić system dedykowany przewoźnikom towarowym oraz pasażerskim – DisPro, odwzorowujący rzeczywiste procesy planowania i prowadzenia kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich.

Charakterystycznym elementem systemu DisPro jest aplikacja mobilna DisPro Mobile, dzięki której wymiana informacji pomiędzy służbami pociągowymi, a dyspozytorami, jest szybka i prosta. Służby pociągowe mogą na bieżąco zgłaszać problemy oraz posiadają stały dostęp do informacji o aktualnych planach służb, zmianach i rozkładach jazdy.

Najważniejszymi modułami systemu DisPro są:

Ostatni z wyżej wymienionych modułów – Optymalizacja i automatyzacja – został zrealizowany w ramach projektu badawczo rozwojowego trwającego od 1.12.2018 do 28.02.2022 roku pod nazwą: „Platforma informatyczna do planowania rozkładów jazdy, pracy taboru, drużyn pociągowych przewoźników pasażerskich”, w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu były badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do stworzenia narzędzia zalgorytmizowanego planowania kolejowego transportu pasażerskiego. Optymalizacja będąca przedmiotem analizy dotyczy zmniejszenia ilości zużytego taboru na pokrycie przejazdów pociągowych (stworzenie obiegów), stworzenia na podstawie wygenerowanych obiegów optymalnej ilości zmian planowych, przy uwzględnieniu kodeksu pracy oraz innych specyficznych dla branży kolejowej ograniczeń i uwarunkowań.

Fot. nadesłane
Fot. nadesłane

We wstępnej fazie projektu skupiono się na pracach badawczych, ukierunkowanych na zbadanie potrzeb przewoźników oraz poznanie ich konkretnych uwarunkowań, praktyk, a także problemów, z którymi borykają się w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Na bazie tych  badań i dzięki współpracy z pięcioma przewoźnikami kolejowymi, stworzono swoistą mapę dla realizowanego projektu – ranking oraz metrykę celów.

Dodaj komentarz