Inwestycje Tramwaje

Toruń: miasto ogłosiło przetarg na modernizacje torowisk

Fot. Wikimedia / CC

Toruń, za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji, ogłosił przetarg na modernizację torowisk w trzech punktach miasta. To kolejny krok w kierunku  podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Toruniu.

Modernizacja torowisk będzie realizowana w ramach projektu “Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowanych jest 8 zadań, w tym budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar, modernizacje torowisk, zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego i zakup pojazdów technicznych.

Przetarg obejmuje trzy zadania:

Modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości ok. 2,5 km toru pojedynczego. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:

 • I – odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania ul. Sienkiewicza do ul. Chopina
 • II – odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

Modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 oraz 5 – od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego, o łącznej długości 3 km toru pojedynczego.

Modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 – od pl. Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska – łączna długość ok. 2,7 km toru pojedynczego. Inwestycja prowadzona będzie w dwóch etapach:

 • I – odcinak ul. Kraszewskiego
 • II – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego – od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

Modernizacja wpłynąć ma na zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu miejskiego na obszarze miasta. Poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w Toruniu. Co ważne, remont wpłynie na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii infrastruktury torowej.

Zadania modernizacyjne obejmą m.in. następujący zakres robót budowlanych:

 • przebudowa torowisk tramwajowych w śladzie istniejącego torowiska, w tym budowa torowiska zielonego wraz z systemem zraszania;
 • przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów trakcyjnych;
 • wymiana kabli zasilających i powrotnych do podstacji trakcyjnych;
 • wymiana nawierzchni drogowej w zakresie wynikającym z przebudowy torowisk;
 • przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • wymiana lub odtworzenie nawierzchni na fragmentach chodników;
 • przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych;
 • przebudowa sieci uzbrojenia technicznego;
 • przebudowa i budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych;
 • rozbudowa systemu informacji podróżnych;
 • zabezpieczenie i zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia.

Oferty w przetargu można składać do 6 kwietnia 2020 roku. Podpisanie umowy planuje się w drugiej połowie tego roku. Roboty mają potrwać do połowy 2022 roku.

Więcej informacji na platformie zamówieniowej: mzk-torun.ezamawiajacy.pl.

Dodaj komentarz