Raport z Polski Wydarzenia

Darowizny od PKP PLK dla organizacji kolejowych

W 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wsparły swoimi darowiznami 16 organizacji. Spółka przekazała m.in. wagony platformy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przedmioty te nie są już wykorzystywane na torach.

Fot. Ryszard Boduszek / PKP PLK
Fot. Ryszard Boduszek / PKP PLK

Darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są ciekawymi eksponatami muzealnymi, a także promują kolejowe tradycje. To również istotne przedmioty, które przypominają historię żelaznych dróg oraz sprzyjają utrzymaniu i rozwojowi historycznych kolejek.

Ostanie w tym roku darowizny PLK trafiły do:

  • Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu
  • Toruńskiej Kolejowej Izby Tradycji
  • Wielkopolskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Poznaniu.

– Pielęgnowanie pamięci o historii kolejnictwa w Polsce to niezwykle ważne zadanie. Wspieramy przekazywanie nieużywanych elementów taboru oraz urządzeń kolejowych. Dzięki darowiznom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedmioty które nie pełnią już swojej roli na sieci kolejowej stają się atrakcją i źródłem informacji o historii kolei – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu