Raport z Polski Wydarzenia

Darowizny od PKP PLK dla organizacji kolejowych

W 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wsparły swoimi darowiznami 16 organizacji. Spółka przekazała m.in. wagony platformy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przedmioty te nie są już wykorzystywane na torach.

Fot. Ryszard Boduszek / PKP PLK
Fot. Ryszard Boduszek / PKP PLK

Darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są ciekawymi eksponatami muzealnymi, a także promują kolejowe tradycje. To również istotne przedmioty, które przypominają historię żelaznych dróg oraz sprzyjają utrzymaniu i rozwojowi historycznych kolejek.

Ostanie w tym roku darowizny PLK trafiły do:

  • Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu
  • Toruńskiej Kolejowej Izby Tradycji
  • Wielkopolskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Poznaniu.

– Pielęgnowanie pamięci o historii kolejnictwa w Polsce to niezwykle ważne zadanie. Wspieramy przekazywanie nieużywanych elementów taboru oraz urządzeń kolejowych. Dzięki darowiznom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedmioty które nie pełnią już swojej roli na sieci kolejowej stają się atrakcją i źródłem informacji o historii kolei – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

 

Trzy wagony platformy otrzymał Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Dwa wagony typu 2Z i jeden 4Z wyprodukowała Huta „Ostrowiec” w latach pięćdziesiątych XX w. W PLK wykorzystywano je jeszcze w 2001 r. m.in. do przewozu szyn w województwie śląskim. Wagony uzupełnią kolekcję zabytkowego taboru kolejowego w Dolnośląskim Społecznym Muzeum Kolejnictwa. Będą atrakcją i źródłem informacji o historii kolei. Po renowacji zostaną udostępnione na wystawach czasowych lub w pociągach okolicznościowych. To kolejna darowizna PLK dla Klubu Sympatyków Kolei. Organizacja otrzymała już wagon Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu, wagon kryty, wagon techniczno-gospodarczy oraz dwa radiotelefony Radmor FM 3006.

– Od lat wspieramy instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki oraz promujące wiedzę o kolei. Takie działania, to więcej atrakcji dla pasjonatów kolei i turystów. Nieużywany na torach sprzęt wykorzystywany jest w edukacji przyszłych pracowników kolei. Przekazujemy następnym pokoleniom wiedzę o historii i tradycji dróg żelaznych, co dla kolejarzy jest bardzo ważne – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Toruńska Kolejowa Izba Tradycji

 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym trafiły do Toruńskiej Kolejowej Izby Tradycji. To nastawnica suwakowa czterorzędowa z 1943 r. oraz tarcza ostrzegawcza kształtowa z 1951 r. PKP PLK przekażą jeszcze: tarczę manewrową kształtową oraz rzadko spotykany semafor kształtowy dwuramienny (karzełkowy) z 1950 r. Urządzenia pomogą stowarzyszeniu rozpowszechniać wiedzę o kolejnictwie, pielęgnować tradycje kolejowego rzemiosła oraz propagować transport szynowy. Wszystkie urządzenia zostaną wystawione jako eksponat muzealny na terenie stacji Toruń Główny. Zwiedzającym jest już udostępniona nastawnica suwakowa czterorzędowa.

Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Poznaniu

 

Dodaj komentarz