Przewozy towarowe Tabor Wydarzenia

CARGOUNIT powiększa tabor lokomotyw Vectron

Największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej odebrała kolejną lokomotywę Vectron MS. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach umowy, na dostawę 10 pojazdów wielosystemowych, podpisanej we wrześniu 2021 r. Firma zdecydowała się także uruchomić opcję na zakup 5 dodatkowych pojazdów od Siemens Mobility.

Lokomotywa Vectron MS CARGOUNIT
Lokomotywa Vectron MS CARGOUNIT

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji. Umożliwia to łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach. Dzięki temu pojazdy kompleksowo odpowiadają zapotrzebowaniu większości dzisiejszych przewoźników kolejowych. Podstawowym założeniem przy ich konstrukcji była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym. Chodzi zarówno o ruch pasażerski, jak i towarowy w Europie.

Krok ku interoperacyjności

Odebrana lokomotywa Vectron MS dysponuje mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym. Została wyposażona w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3).

Lokomotywy Vectron z kontraktu z 2021 r. przeznaczone są do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Holandii, opcjonalnie na terenie Rumunii oraz Bułgarii. Co ważne, pojazdy z platformy Vectron posiadają już dopuszczenia do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

Blisko 40 lokomotyw Siemensa w taborze CARGOUNIT?

Firma CARGOUNIT zakupiła już łącznie 18 lokomotyw od Siemens Mobility z platform Vectron, a także Smartron. Teraz firma decyduje się także na uruchomienie opcji na kolejne 5 Vectronów MS. Umowa obejmie możliwość zamówienia kolejnych 15 pojazdów do 2023 r. Łącznie CARGOUNIT może mieć w swojej flocie blisko 40 pojazdów Siemensa.