Inwestycje Tabor Wydarzenia

28 Vectronów w taborze CARGOUNIT

Największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej odebrała kolejną lokomotywę Vectron MS. W ramach uruchomionej już opcji zdecydowano się domówić kolejnych 5 pojazdów od Siemens Mobility. CARGOUNIT zamówiła do tej pory aż 28 lokomotyw Siemensa Mobility.

Odebrana lokomotywa Vectron MS dysponuje mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym.
Odebrana lokomotywa Vectron MS dysponuje mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym.

Nowoczesne lokomotywy wielosystemowe Vectron to klucz do realizacji różnorodnych zadań przewozowych w całej Europie i intensywnego rozwoju, także w segmencie intermodalnym. Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach. Podstawowym założeniem przy ich konstrukcji była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i międzynarodowym zarówno pasażerskim, jak i towarowym w Europie.