Wywiady

Łukasz Boroń, CARGOUNIT: Wspieramy mobilność w krajach Trójmorza [WYWIAD]

„Aby się rozwijać, musimy inwestować w tabor – modernizować aktualne lokomotywy i nabywać nowe”. O niewykorzystanym potencjale przewozów towarowych w Polsce, zakupie lokomotyw wielosystemowych i rozwoju na europejskim rynku rozmawiamy z Łukaszem Boroniem, Prezesem Zarządu CARGOUNIT.

Łukasz Boroń, Prezes Zarządu CARGOUNIT (Fot. Raport Kolejowy)
Łukasz Boroń, Prezes Zarządu CARGOUNIT (Fot. Raport Kolejowy)
CARGOUNIT rozbudowuje park taborowy o kolejne lokomotywy wielosystemowe Vectron. Czy wybór ten wskazuje na wzrost transgranicznej kolejowej wymiany handlowej?

 

Od piętnastu lat zauważalne są dwa trendy w głównych celach przewozu towarów. Pierwszy to wzrost przewozów międzynarodowych przy wykorzystaniu lokomotyw wielosystemowych. Drugi – intermodalność i zwiększona skłonność do używania kontenerów w przewozach ładunków w formie standaryzowanej.

Warto jednak zapytać, dlaczego zwiększa się popyt na lokomotywy wielosystemowe. Pozwalają one skrócić czas przejazdu przez granicę, bez konieczności wymiany pojazdu i maszynisty. Wpływa to na konkurencyjność transportu kolejowego względem przewozów drogowych. Obecnie rynek kładzie duży nacisk na czas przewozu, a jak ktoś wcześniej już powiedział – czas to pieniądz.

Coraz częściej firmy, nie tylko polskie, otwierają swoje oddziały w innych krajach, aby usprawnić swoją współpracę zagraniczną. Inne – te nowo powstające – od początku obierają kierunek europejski lub azjatycki.

W ubiegłym roku CARGOUNIT podpisało umowę na 10 pojazdów z opcją zakupu kolejnych 20. Jak wygląda obecnie realizacja tego zamówienia?