Inwestycje Wydarzenia

Na pograniczu Polski i Litwy rozmawiano o rozwoju infrastruktury transportowej

Transgraniczna infrastruktura kolejowa (Rail Baltica) i drogowa (Via Carparia i Via Baltica) oraz wpływ kryzysu politycznego na Białorusi na sektor transportu były głównymi tematami rozmów, które podjęli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister transportu i komunikacji Litwy – Jarosław Narkiewicz. Spotkanie w  Polsce i na Litwie odbyło się w dniach 23-24 września.

Fot. ilustracyjne / CC

O realizacji inwestycji drogowych i kolejowych w regionie ministrowie i samorządowcy rozmawiali na pograniczu polsko-litewskim w Sejnach.

Minister Adamczyk podkreślił, że infrastruktura transportowa musi służyć lokalnym społecznościom, a na obszarach przygranicznych w praktyczny sposób łączyć narody.

– Cieszę się, że Polska wraz z Litwą i wieloma państwami członkowskimi UE z sukcesem realizuje wielkie europejskie projekty infrastrukturalne. Naszym priorytetem jest, aby wyposażyć w nowoczesną i spójną infrastrukturę szlaki i korytarze transportowe: Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica – powiedział Minister Adamczyk.

 

Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy dwustronnej w sektorze transportu kolejowego. Ministrowie wizytowali budowane po stronie litewskiej w ramach projektu Rail Baltica kolejowe mosty i wiadukty.

Rail Baltica to budowany transeuropejski korytarz, który w przyszłości połączy Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Jest jednym z priorytetowych transportowych projektów UE w ramach sieci TEN-T. Prowadzona obecnie w Polsce modernizacja ok. 350 km odcinka linii kolejowej E75, który jest częścią tego korytarza, to jedna z najważniejszych krajowych inwestycji kolejowych. Dzięki realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe projektom linia przystosowana zostanie do standardów transeuropejskiej sieci transportowej. Obie strony zadeklarowały, że ukończenie budowy szlaku Rail Baltica nastąpi w  2026 r.

– Jestem przekonany, że Rail Baltica jako pierwszy z prawdziwego zdarzenia szlak kolejowy łączący nasze kraje, będzie świetnym impulsem rozwojowym, także w dobie odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. To niezwykle istotna inwestycja dla rozwoju transportu pasażerskiego, jak i również towarowego w północno – wschodniej części Europy – powiedział minister Andrzej Adamczyk.