Pasażer

Nowe perony, tory i udogodnienia dla pasażerów – tak zmienia się kolej na Podlasiu

Fot. PKP PLK

Na odcinku trasy kolejowej z Hajnówki do Czeremchy zmodernizowane zostały perony. W ramach modernizacji PKP PLK zleciła budowę nowych mostów, remont torowisk oraz infrastruktury dworcowej, w tym nowego dworca w Czeremsze. Inwestycje współfinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W ramach modernizacji na stacji w Czeremsze oraz na 4 przystankach w: Dobrowodzie, Policznej, Witowie i Orzeszkowie zamontowane zostały ławki, wiaty oraz nowoczesne oświetlenie. Perony zyskały czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne. Cała infrastruktura dostosowana została do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przy wejściach zaś zainstalowane zostały stojaki rowerowe.

Zgodnie z planem remontu, na odcinku Hajnówka – Czeremcha – granica województwa wymieniono prawie 40 km toru. Prace objęły również budowę 6 oraz remont 8 mostów, wiaduktów i przepustów. Wykonawca pracuje jeszcze przy moście nad rzeką Nurzec. Wymieniane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Czeremcha i Hajnówka. Wszystkie roboty odbywają się przy zachowaniu rozkładowego ruchu pociągów.

Prace torowe usprawnią także przejazd z Czeremchy do Siemiatycz. Po modernizacji pasażerowie korzystać mogą z podwyższonych peronów na stacjach i przystankach w Nurcu, Syczach oraz Siemiatyczach.

W Nurcu wyremontowana została kładka dla pieszych. Szykowane są perony na kolejnych przystankach: Nowy Nurzec, Borowiki. Ze względu na prace m.in. przy mostach ruch pociągów z Czeremchy do Siemiatycz prowadzony jest jednym torem.

Po zakończeniu wszystkich prac na linii Hajnówka – Siemiatycze prędkość składów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h, a towarowych do 80 km/h. Poprawi się też bezpieczeństwo pasażerów i kierowców na 45 przebudowanych przejazdach kolejowo-drogowych. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na październik 2020 roku.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka” jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 175 mln zł, z czego wartość dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej wynosi prawie 150 mln zł.

Dodaj komentarz