Pasażer

Nowe perony, tory i udogodnienia dla pasażerów – tak zmienia się kolej na Podlasiu

Fot. PKP PLK

Na odcinku trasy kolejowej z Hajnówki do Czeremchy zmodernizowane zostały perony. W ramach modernizacji PKP PLK zleciła budowę nowych mostów, remont torowisk oraz infrastruktury dworcowej, w tym nowego dworca w Czeremsze. Inwestycje współfinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W ramach modernizacji na stacji w Czeremsze oraz na 4 przystankach w: Dobrowodzie, Policznej, Witowie i Orzeszkowie zamontowane zostały ławki, wiaty oraz nowoczesne oświetlenie. perony zyskały czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne. Cała infrastruktura dostosowana została do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przy wejściach zaś zainstalowane zostały stojaki rowerowe.

Zgodnie z planem remontu, na odcinku Hajnówka – Czeremcha – granica województwa wymieniono prawie 40 km toru. Prace objęły również budowę 6 oraz remont 8 mostów, wiaduktów i przepustów. Wykonawca pracuje jeszcze przy moście nad rzeką Nurzec. Wymieniane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Czeremcha i Hajnówka. Wszystkie roboty odbywają się przy zachowaniu rozkładowego ruchu pociągów.