Przewozy towarowe

Branża logistyczna zacieśnia współpracę. “Rozwój w kierunku intermodalu to wymóg czasu i oczekiwań rynku”

Fot. ZPM

W Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. W jego trakcie do grona sygnatariuszy dokumentu dołączył kolejny podmiot – Terminal Promowy w Świnoujściu sp. z o.o.

Inicjatywa Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali  Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej powstała dzięki zaangażowaniu PKP S.A. oraz kilku innych podmiotów działających w branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej. Włączenie się do projektu pozwoliło sygnatariuszom rozwijać się – pozyskiwać nowe kompetencje, doświadczenie i partnerów biznesowych. Porozumienie ma być wspólnym „głosem” i partnerską współpracą, wspierając rozwój transportu intermodalnego i logistycznych łańcuchów dostaw.

– Polskie Koleje Państwowe, inicjując oraz uczestnicząc w Porozumieniu, podjęły się roli koordynatora działań wspierających odśrodkowy rozwój rynku usług TSL. Beneficjentami tych działań są zarówno spółki z Grupy PKP, jak i pozostali uczestnicy Porozumienia. Wzajemna współpraca i wymiana informacji w zakresie Porozumienia jest swego rodzaju krajową przeciwwagą dla aktywnie funkcjonujących stowarzyszeń, formalnych lub nieformalnych związków firm logistycznych z Europy Zachodniej. Działania nasze wpisują się również w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) – stwierdza dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

 

W ramach współpracy sygnatariusze działają na rzecz rozwoju swoich kompetencji i wdrażania w przedsiębiorstwach najnowszych technologii w procesach logistycznych.

W czwartek 5 marca 2020 r. do grona zrzeszonych spółek dołączyła kolejna, już dwudziesta – spółka Terminal Promowy Świnoujście, oferująca stałe morskie połączenia promowe, obsługę statków ro-pax i ro-ro,  przeładunki ro-ro samochodów osobowych, ciężarowych i wagonów kolejowych, jak również szeroką gamę usług dla transportu kombinowanego.

– Obecnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prowadzi na terminalu promowym w Świnoujściu inwestycję p.n. „Przystosowanie infrastruktury do obsługi transportu intermodalnego”. Rozwój w kierunku intermodalu to wymóg czasu i oczekiwań rynku. Dzisiaj na terminalu transport towarów z wykorzystaniem kolei, niestety, nie istnieje. Naprawie tej sytuacji służy właśnie ta inwestycja oraz nasza obecność w Porozumieniu. Włączenie terminalu do lądowych sieci połączeń intermodalnych ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju terminalu i będącej w toku inwestycji. W tym zakresie liczymy bardzo na wsparcie i pomoc partnerów z PKP. Obecnie w całym zespole portów Szczecin-Świnoujście udział transportu kolejowego w przewozach ogółem stanowi 28 proc. Wierzę, że wspólne inwestycje z PKP ukierunkowane na poprawę dostępu do naszych portów zaowocują tym, że to kolej będzie liderem w relacjach z transportem zaplecza – mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

 

Spotkanie skomentował także Marek Kowalewski, prezes zarządu Terminal Promowy Świnoujście sp. z o. o.

– Przystępując do Porozumienia, widzimy szansę na zwiększenie obrotów poprzez lepsze wykorzystanie potencjału rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji, która umożliwi obsługę transportów intermodalnych w Świnoujściu. Obecnie te transporty, niestety, nie są realizowane. Jestem pewien, że takie wspólne działanie pozwoli nam skorzystać z doświadczenia firm, które takie usługi realizują. Terminal promowy w Świnoujściu oferuje do 13 połączeń promowych na dobę w relacjach ze szwedzkimi portami w Ystad i w Trelleborgu. Nasi klienci, zarówno armatorzy, jak i firmy branży spedycyjnej i logistycznej, oczekują od nas stałej poprawy infrastruktury dostępowej do portów – powiedział Marek Kowalewski.

 

Wizją docelową Porozumienia jest kreowanie, na bazie potencjału swoich przedsiębiorstw oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, platformy/sieci logistycznej jako układu podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie.

Obecnie w ramach Porozumieniu działa już dwadzieścia podmiotów:

 • BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.,
 • CLIP Intermodal Sp. z o.o.
 • Euroterminal Sławków Sp. z o.o.,
 • Koleje Litewskie (AB LG CARGO);
 • Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. j.,
 • PKP CARGO International a.s.,
 • PKP CARGO Terminale Sp. z o.o.,
 • PKP CARGO Connect Sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.,
 • Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.;
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
 • Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o.,
 • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.,
 • Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,
 • Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o.,
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
 • Terminal Promowy Świnoujście sp. z o.o.

Reklama