Przewozy towarowe

Branża logistyczna zacieśnia współpracę. “Rozwój w kierunku intermodalu to wymóg czasu i oczekiwań rynku”

Fot. ZPM

W Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. W jego trakcie do grona sygnatariuszy dokumentu dołączył kolejny podmiot – Terminal Promowy w Świnoujściu sp. z o.o.

Inicjatywa Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali  Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej powstała dzięki zaangażowaniu PKP S.A. oraz kilku innych podmiotów działających w branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej. Włączenie się do projektu pozwoliło sygnatariuszom rozwijać się – pozyskiwać nowe kompetencje, doświadczenie i partnerów biznesowych. Porozumienie ma być wspólnym „głosem” i partnerską współpracą, wspierając rozwój transportu intermodalnego i logistycznych łańcuchów dostaw.

– Polskie Koleje Państwowe, inicjując oraz uczestnicząc w Porozumieniu, podjęły się roli koordynatora działań wspierających odśrodkowy rozwój rynku usług TSL. Beneficjentami tych działań są zarówno spółki z Grupy PKP, jak i pozostali uczestnicy Porozumienia. Wzajemna współpraca i wymiana informacji w zakresie Porozumienia jest swego rodzaju krajową przeciwwagą dla aktywnie funkcjonujących stowarzyszeń, formalnych lub nieformalnych związków firm logistycznych z Europy Zachodniej. Działania nasze wpisują się również w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) – stwierdza dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.