Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK oddają do użytku kolejne perony w woj. łódzkim [ZDJĘCIA]

W województwie łódzkim PKP Polskie Linie Kolejowe 14 marca oddadzą do użytku kolejne przystanki – Łódź Radogoszcz Wschód oraz Łódź Andrzejów Szosa. Inwestycje PLK w aglomeracji łódzkiej za ok. 50 mln zł realizowane są ze środków unijnych i budżetowych.

Fot. PKP PLK

Przystanek Łódź Radogoszcz Wschód

Obiekt z wiatą i ławkami powstał przy ul. Kreciej. Na przystanku zainstalowano wyświetlacze informujące o kursach pociągów. Dostosowano go także do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – wykonawca zbudował pochylnię. Jest także parking oraz stojaki dla rowerów.

Od 14 marca przystanek zapewni lepszy dostęp do kolei szczególnie mieszkańcom osiedli Radogoszcz Wschód i Sitowie.

Łódź Andrzejów Szosa

PKP PLK 14 marca odda do użytku także przystanek Łódź Andrzejów Szosa. Wykonawca odnowił perony i poprawił dostępność do kolei poprzez dogodniejsze dojścia dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonych możliwościach poruszania się. Tu także znajdą się ławki, wiaty, oświetlenie oraz czytelne oznakowanie wraz z gablotami z rozkładem jazdy pociągów.

Nowe przystanki ułatwiają podróże koleją w aglomeracji łódzkiej

W połowie roku kolejne przystanki Łódź Warszawska i Łódź Retkinia ułatwią podróże koleją. Choć zakończono wszystkie prace potrzebne jest jeszcze zasilanie. Brak zasilania ogranicza bezpieczeństwo i komfort obsługi – wyklucza oświetlenie przystanku, pracę wind, uruchomienie i prawidłowe działanie systemu informacji pasażerskiej z rozkładem jazdy, a także monitoringu. Ten zakres związany jest z deklarowanym przez PGE do czerwca br. wykonaniem przyłączy do zewnętrznej sieci zasilającej.

Z przystanku Łódź Warszawska bliżej do pociągu będą mieli mieszkańcy osiedli Rogi i Marysin w dzielnicy Bałuty. Przystanek Łódź Retkinia powstaje na odcinku Łódź Kaliska – Łódź Lublinek. Dwa perony zapewnią mieszkańcom osiedli Retkinia i Pienista, a także Karolewa i Rokicia szybsze i sprawniejsze dojazdy m.in. do Pabianic, Zduńskiej Woli i Sieradza.

Od ubiegłego roku wygodniejsze podróże w Łodzi zapewniają lepiej wyposażone perony Łódź Arturówek, Łódź Marysin i Łódź Stoki.

Na przystanku Łódź Marysin wybudowany został drugi peron wyposażony w wiatę, ławki i chodniki. Pasażerowie otrzymali do dyspozycji dodatkowe dojście do peronu nr 1 z rejonu skrzyżowania ul. Inflanckiej i Strykowskiej. Skróciło ono drogę do pociągów w kierunku Widzewa. Osobom o ograniczonych możliwościach wygodne dojście do pociągu zapewnia pochylnia. Na przystanku Łódź Marysin powstała również mijanka, która umożliwiła przejazd większej liczby pociągów.

Na przystanku Łódź Stoki do dyspozycji podróżnych jest nowe przejście podziemne. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą korzystać z nowej windy na peron.

Na przystanku Łódź Arturówek podróżni z rowerami mają do dyspozycji ścieżkę rowerową wzdłuż chodnika prowadzącego na peron. Wybudowano też dodatkowe dojście do peronu, które usprawnia dostęp do przystanku od strony ul. Łagiewnickiej.

Na wszystkich trzech przystankach Łódź Arturówek, Łódź Marysin i Łódź Stoki uruchomiono system dynamicznej informacji pasażerskiej. Zamontowano wyświetlacze oraz tzw. infokioski, które przekazują szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy. Bezpieczeństwo podróżnych zwiększyły kamery monitoringu.

Przystanki Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Warszawska, Łódź Retkinia, a także Łódź Stoki, Łódź Marysin i Łódź Arturówek wybudowano i przebudowano w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” o wartości 49,3 mln zł netto. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa przystanku Łódź Andrzejów Szosa to inwestycja o wartości ok. 250 tys. zł finansowana ze środków PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie Łodzi, dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają również dostęp do kolei na stacjach i przystankach Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec (finansowanie ze środków budżetowych) oraz Łódź Lublinek (finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” CEF). Do 2022 roku podróżni będą mieli do dyspozycji podziemne przystanki na trasie tunelu średnicowego Łódź Polesie, Łódź Śródmieście i Łódź Koziny (robocza nazwa).