global Wydarzenia

MetrôRio maluje wagony i sprzeciwia się przemocy wobec kobiet [ZDJĘCIA]

MetrôRio zmieniło wygląd wagonu kobiecego – o jego estetykę zadbali znani lokalni artyści. W ten sposób spółka, wspólnie z Visa i sygnatariuszami UN Woman, włącza się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. W Rio deJaneiro kursuje 20 wagonów dla kobiet.

Do opracowania nowego wyglądu wagonów miejski przewoźnik zaprosił trzech znanych artystów. Stworzone ilustracje przedstawiają życie codzienne osób korzystających z transportu publicznego i ukazujące problem molestowania seksualnego.

Łącznie powstało 9 obrazów z podpisami Linoca Souza , Lune Carvalho i Jana Glatt. Artyści przypominają o kobiecej sile.

Jak tłumaczą przedstawiciele MetrôRio, w przypadku, gdy mężczyzna wsiądzie do wagonu kobiecego, natychmiast jest proszony o jego opuszczenie. W przypadku sprzeciwu, o zajściu informowane są służby bezpieczeństwa.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu, ponieważ nie tylko niesie on ze sobą ważny przekaz, ale pozwala także lepiej oznakować wagony kobiece – wyjaśnia prezes z MetrôRio, Guilherme Ramalho.

 

Artyści i ich inspiracje 

Czytaj dalej >