global Wydarzenia

Łotewski przetarg na budowę 200 km Rail Baltica

Łotwa, a dokładniej spółka Eiropas Dzelzceļa līnijas ogłosiła właśnie przetarg na budowę głównego odcinka trasy Rail Baltica. Do tej pory podmiot ten, odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, rozpoczął niezbędne prace modernizacyjne na Dworcu Głównym w Rydze oraz planowaną budowę stacji przy lotnisku.

Inwestycja Rail Baltica

Działania, które są podejmowane na Łotwie, a także sam przetarg pokazują, że kraj ten jest gotowy do jak najszybszej realizacji całej inwestycji, by do 2026 roku móc przyłączyć się do europejskiego systemu kolejowego.

Ogłoszony przetarg będzie składał się z dwóch etapów. Chęć wzięcia udziału w postępowaniu zgłaszać można do 28 stycznia 2022 roku. Po tej dacie, w kwietniu, oferenci zaczną składać wstępne propozycje, będą również prowadzone negocjacje, aż do opracowania końcowych ofert. Jeśli te etapy zostaną przeprowadzone zgodnie z planem, pod koniec przyszłego roku powinno dojść do wyłonienia podmiotu wykonawczego i podpisania umowy. Prace mogłyby wówczas ruszyć wraz z początkiem 2023 roku.

Kilka słów o Rail Baltica

Pomysł związany z rozbudowaniem drogi Via Baltica o dodatkowe inwestycje kolejowe, czyli Rail Baltica, padł w 2008 roku w Parlamencie Europejskim. Już w 2015 roku zakończona została budowa pierwszego odcinka, który obejmował trasę od granicy polsko-litewskiej do Kowna (123 kilometry linii).

Rail Baltica to trasa łącząca Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn oraz Helsinki odrębną linią transportową. Na odcinku polskim planowane jest poprowadzenie ponad 370 kilometrów. Część prac jest już realizowana, a całość, według założeń, powinna zostać ukończona do 2025 roku.

Dodaj komentarz