Publikacje Firm Raport z Polski

KZŁ ze świadectwem dopuszczenia UTK dla najnowszego Systemu Łączności Kolejowej

Nowy System Łączności Kolejowej ukończył z wynikiem pozytywnym próby terenowe uzyskując pozytywną opinię użytkownika PKP PLK oraz uzyskał pozytywną opinię techniczną Instytutu Kolejnictwa.

 

W ostatnich dniach 2021 r. nowy SLK otrzymał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji ze strony Urzędu Transportu Kolejowego co potwierdza jego zgodność z wymaganiami instrukcji Ie-116.

System Łączności Kolejowej to jeden z kluczowych produktów Kolejowych Zakładów Łączności, zapewniający bezpieczeństwo na kolei. SLK to centrale tworzące sieć łączności dyspozytorskiej zapewniające komunikację pomiędzy dyżurnymi ruchu a wszystkimi posterunkami w obrębie stacji oraz wzdłuż szlaku kolejowego. System umożliwia transmisję danych niezbędnych dla utrzymania, eksploatacji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz administrowania ruchem kolejowym. Model nowej generacji zakończył szereg badań i dzięki pozytywnym wynikom oraz zgodności z instrukcją Ie-116, pod koniec grudnia br. uzyskał dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego –  powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu KZŁ Bydgoszcz.

Dodaj komentarz