Raport z Polski Wywiady

Kolejowe Zakłady Łączności – Chcemy odzyskać pozycję lidera! [WYWIAD]

Spółka po skutecznej realizacji planów naprawczych notuje zyski i pracuje nad rozwojem nowych funkcjonalności i rozwiązań. O nowej strategii, sprawdzonych i nowych produktach, a także projektach okołodworcowych powiedział nam Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności Michał Putkiewicz.

Mija rok, odkąd został Pan Prezesem jednoosobowego Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności, czy mógłby Pan podsumować ten okres?

Objąłem stery w Spółce w trudnym dla niej momencie. Spółka borykała się z istotnymi problemami płynnościowymi, realizowała wiele, jak się okazało, nierentownych kontraktów długoterminowych, brakowało lub nie działały wewnętrzne mechanizmy kontrolne, co doprowadziło do niekorzystnych zdarzeń. Pierwszym krokiem było wdrożenie dobrych praktyk w zakresie procedur wewnętrznych, kontroli wydatków, zarządzania projektami i usprawnienia wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. Drugim krokiem było wdrożenie i realizacja Planu Restrukturyzacji i Optymalizacji Kosztów. Głównym celem było istotne obniżenie kosztów stałych działalności. Obniżyliśmy poziom zatrudnienia (o 25 %), koszty floty, administracji i inne. Na koniec lipca br. realizowaliśmy Plan z blisko 1 mln zł naddatkiem (dodatkowa oszczędność ponad założoną w Planie). Kolejnym krokiem była koncentracja na marżowych produktach i usługach oraz stopniowe wychodzenie z nierentownych kontraktów.

W efekcie Spółka na koniec lipca br. może pochwalić się dodatnim wynikiem netto, zyskiem na sprzedaży, kilkuprocentową rentownością sprzedaży i wysoką marżą EBITDA.  Spółka spłaciła niemalże wszystkie przeterminowane zobowiązania i istotnie poprawiła płynność finansową.

To dobry moment, aby zacząć myśleć optymistycznie o rozwoju i przyszłości.

Plany rozwoju Spółki zostały opisane w nowej Strategii działalności Kolejowych Zakładów Łączności na lata 2021-2025. Czy mógłby Pan je przybliżyć?

Rzeczywiście organy korporacyjne zatwierdziły pod koniec sierpnia br. nową Strategię działalności Kolejowych Zakładów Łączności na lata 2021-2025. Dokument jest efektem kilku miesięcy pracy Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych i kluczowych pracowników Spółki. Jest to więc Strategia napisana wewnątrz organizacji z bardzo dużą znajomością potencjału i ograniczeń zarówno organizacji, jak i rynku, na którym Spółka działa. Jest to Strategia organicznego wzrostu, zakładająca stabilny i równomierny wzrost przychodów, zysku i kluczowych wskaźników ekonomicznych.  W całym okresie strategicznym zakładamy uzyskiwanie dodatnich wyników netto, z których odbudowywać będziemy kapitał własny Spółki. Strategia jest również kompatybilna z nową „Strategią PKP S.A. na lata 2021-2025 (z perspektywą do 2030 r.)”.

W jakich kierunkach rozwijać się będzie Spółka?

Rynek kolejowy pozostanie głównym źródłem aktywności i przychodów Spółki w perspektywie strategicznej. Chcemy odzyskać pozycję lidera na rynku kolejowym, w szczególności w segmencie systemów informacji pasażerskiej i kolejowej teletechniki. Głównym produktem pozostaną Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, będziemy posiadać pełne portfolio produktów zgodnych z instrukcją IPI-6 i następnymi. Koncentrować będziemy się na wartości dodanej do naszych urządzeń, nowych funkcjonalnościach, rozwiązaniach IT z zakresu Internetu rzeczy. Planujemy dostarczać użytkownikom urządzania wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami z zakresu analityki, predykcji usterek, możliwością korzystania z aplikacji klienckich kompatybilnych z CSDIP. Dostarczymy na rynek produkt kompleksowo obsługujący potrzeby pasażera w zakresie informacji pasażerskiej zarówno fizycznej (tablice na dworcach i peronach), jak i cyfrowej (aplikacje mobilne). Uzupełnieniem systemu będą elektroniczne wyświetlacze rozkładu jazdy wykonane w technologii e-paper (EPD – Electronic Paper Display), które dzięki wykorzystaniu modemów GSM będzie można aktualizować w czasie rzeczywistym. Mogą one efektywnie zastąpić dotychczasowe papierowe rozkłady jazdy. Oczywiście ten ostatni punkt wymagać będzie pewnych zmian regulacyjnych i zainteresowania tematem ze strony PKP i PKP PLK.

Czytaj dalej >