Raport z Polski Wywiady

Kolejowe Zakłady Łączności – Chcemy odzyskać pozycję lidera! [WYWIAD]

Spółka po skutecznej realizacji planów naprawczych notuje zyski i pracuje nad rozwojem nowych funkcjonalności i rozwiązań. O nowej strategii, sprawdzonych i nowych produktach, a także projektach okołodworcowych powiedział nam Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności Michał Putkiewicz.

Kolejowe Zakłady Łączności  – Chcemy odzyskać pozycję lidera! [WYWIAD]

Mija rok, odkąd został Pan Prezesem jednoosobowego Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności, czy mógłby Pan podsumować ten okres?

Objąłem stery w Spółce w trudnym dla niej momencie. Spółka borykała się z istotnymi problemami płynnościowymi, realizowała wiele, jak się okazało, nierentownych kontraktów długoterminowych, brakowało lub nie działały wewnętrzne mechanizmy kontrolne, co doprowadziło do niekorzystnych zdarzeń. Pierwszym krokiem było wdrożenie dobrych praktyk w zakresie procedur wewnętrznych, kontroli wydatków, zarządzania projektami i usprawnienia wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. Drugim krokiem było wdrożenie i realizacja Planu Restrukturyzacji i Optymalizacji Kosztów. Głównym celem było istotne obniżenie kosztów stałych działalności. Obniżyliśmy poziom zatrudnienia (o 25 %), koszty floty, administracji i inne. Na koniec lipca br. realizowaliśmy Plan z blisko 1 mln zł naddatkiem (dodatkowa oszczędność ponad założoną w Planie). Kolejnym krokiem była koncentracja na marżowych produktach i usługach oraz stopniowe wychodzenie z nierentownych kontraktów.