Raport z Polski Wywiady

Kolejowe Zakłady Łączności – Chcemy odzyskać pozycję lidera! [WYWIAD]

To dobry moment, aby zacząć myśleć optymistycznie o rozwoju i przyszłości.

Plany rozwoju Spółki zostały opisane w nowej Strategii działalności Kolejowych Zakładów Łączności na lata 2021-2025. Czy mógłby Pan je przybliżyć?

Rzeczywiście organy korporacyjne zatwierdziły pod koniec sierpnia br. nową Strategię działalności Kolejowych Zakładów Łączności na lata 2021-2025. Dokument jest efektem kilku miesięcy pracy Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych i kluczowych pracowników Spółki. Jest to więc Strategia napisana wewnątrz organizacji z bardzo dużą znajomością potencjału i ograniczeń zarówno organizacji, jak i rynku, na którym Spółka działa. Jest to Strategia organicznego wzrostu, zakładająca stabilny i równomierny wzrost przychodów, zysku i kluczowych wskaźników ekonomicznych.  W całym okresie strategicznym zakładamy uzyskiwanie dodatnich wyników netto, z których odbudowywać będziemy kapitał własny Spółki. Strategia jest również kompatybilna z nową „Strategią PKP S.A. na lata 2021-2025 (z perspektywą do 2030 r.)”.

W jakich kierunkach rozwijać się będzie Spółka?

Rynek kolejowy pozostanie głównym źródłem aktywności i przychodów Spółki w perspektywie strategicznej. Chcemy odzyskać pozycję lidera na rynku kolejowym, w szczególności w segmencie systemów informacji pasażerskiej i kolejowej teletechniki. Głównym produktem pozostaną Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, będziemy posiadać pełne portfolio produktów zgodnych z instrukcją IPI-6 i następnymi. Koncentrować będziemy się na wartości dodanej do naszych urządzeń, nowych funkcjonalnościach, rozwiązaniach IT z zakresu Internetu rzeczy. Planujemy dostarczać użytkownikom urządzania wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami z zakresu analityki, predykcji usterek, możliwością korzystania z aplikacji klienckich kompatybilnych z CSDIP. Dostarczymy na rynek produkt kompleksowo obsługujący potrzeby pasażera w zakresie informacji pasażerskiej zarówno fizycznej (tablice na dworcach i peronach), jak i cyfrowej (aplikacje mobilne). Uzupełnieniem systemu będą elektroniczne wyświetlacze rozkładu jazdy wykonane w technologii e-paper (EPD – Electronic Paper Display), które dzięki wykorzystaniu modemów GSM będzie można aktualizować w czasie rzeczywistym. Mogą one efektywnie zastąpić dotychczasowe papierowe rozkłady jazdy. Oczywiście ten ostatni punkt wymagać będzie pewnych zmian regulacyjnych i zainteresowania tematem ze strony PKP i PKP PLK.