Inwestycje Wydarzenia

Od słów do czynów. Budowa CPK ruszy w 2023 r.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny przedstawiła plan inwestycji kolejowych CPK na lata 2020-2034. Rozpoczęła także rozmowy w ramach dialogu konkurencyjnego z lotniskami w Seulu i Narita w Tokio w celu wyboru doradcy strategicznego CPK.

Na Centralny Port Komunikacyjny składać się będzie prawie 1,8 tys. nowych linii kolejowych i ponad 400 km nowych dróg. Według szacunków, budowa CPK pozwoli znaleźć pracę dla 150 tys. osób.

– Wielkie programy inwestycyjne tworzą dziesiątki tysięcy miejsc pracy w momencie realizacji, a kilkakrotnie więcej już po ich uruchomieniu – mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. – Stany Zjednoczone, Chiny i Komisja Europejska przedstawiają właśnie swoje wielkie programy inwestycyjne, których celem jest pobudzenie gospodarki. CPK to wielka szansa dla polskiego lotnictwa i kolei, ale też dla każdego Polaka. CPK wraz z kolejowymi „szprychami” to szansa na przyciągnięcie inwestycji krajowych i zagranicznych

 

Spółka CPK prowadzi także pierwsze rozmowy w ramach dialogu konkurencyjnego z portami lotniczymi: Incheon w Seulu i Narita w Tokio. Doradca strategiczny ma zapewnić CPK dodatkową wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania dużymi lotniskami przesiadkowymi, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania.

Centralny Port Komunikacyjny jest największą realizowaną dotąd inwestycją w Polsce. Przy jego tworzeniu korzystać będziemy z doświadczenia międzynarodowych specjalistów.

– Zaangażujemy do projektu kompetencje i zasoby zarządców najlepiej zorganizowanych lotnisk świata – podkreślał Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

 

Jak wyjaśnił Mikołaj Wild, Prezes CPK, do roli doradcy strategicznego CPK poszukiwani są zarządcy globalnego hubu z doświadczeniem w projektach międzynarodowych związanych z planowaniem, budową i zarządzaniem dużym lotniskiem przesiadkowym, również w zakresie transportu cargo

Wybór doradcy strategicznego zostanie dokonany w tym roku.

– To jeden z kamieni milowych w realizacji CPK – podkreślają przedstawiciele spółki. – Umowa zostanie podpisana na okres do trzech lat, ponieważ dotyczy etapów planowania i projektowania inwestycji lotniskowej.

 

W środę 3 czerwca CPK przedstawiła także szczegóły dot. Inwestycji kolejowych, rozplanowanych na lata 2020-2034. Program inwestycyjny CPK zakłada budowę sieci nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości, które połączą większość regionów Polski z Warszawą i planowanym CPK w czasie do 2,5 godz.

Prace przygotowawcze ruszają już w tym roku dla pięciu szlaków kolejowych o łącznej długości 563 km:

Inwestycje te będą przygotowywane w pierwszej kolejności, żeby rozpocząć roboty w 2023 r. Harmonogram zakłada, że przed końcem 2023 r. powinny trwać: roboty ziemne, roboty budowlane (w zakresie wybranych branż), prace nad usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną i przygotowywanie terenu do robót zasadniczych.

Dodaj komentarz