Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK doszkala instruktorów nauki jazdy

W Słupsku odbyły się kolejne, 47. warsztaty eksperckie zorganizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Z tego typu działań, które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, skorzystało już ponad tysiąc instruktorów w całej Polsce.

Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy. (fot. Tomasz Iwański / PKP PLK)
Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy. (fot. Tomasz Iwański / PKP PLK)

Warsztaty eksperckie to jedno z działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, których celem jest eliminowanie niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na spotkaniu, z udziałem kolejowego eksperta, przedstawiono zasady bezpieczeństwa na przejazdach. Przypominano o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK – dodatkowego oznaczenia przejazdów. Na zakończenie, po serii pytań i wyjaśnień, każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały dydaktyczne, pomocne w szkoleniu przyszłych kierowców.

– Wiedza i zaangażowanie instruktorów szkół nauki jazdy istotnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego konsekwentnie prowadzimy warsztaty i rozmawiamy o bezpieczeństwie. Instruktorzy są Ambasadorami Bezpieczeństwa. Uczą przyszłych kierowców odpowiedzialnych zachowań. Chcemy, aby każdy – kto uzyskuje prawo jazdy – miał wszechstronną wiedzę o bezpiecznym zachowaniu na przejazdach kolejowo-drogowych – o prowadzonej kampanii powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.a