Przewozy towarowe

Rekordowy rok dla przewozów intermodalnych

To był rekordowy rok dla przewozów intermodalnych. Koleją przetransportowano 19,5 mln ton ładunków intermodalnych, wykonując pracę przewozową na poziomie 7,1 mld tono-kilometrów. W porównaniu z rokiem 2018, masa przewiezionych towarów w roku ubiegłym wzrosła o prawie 15 proc., praca przewozowa zaś o 14,5 proc.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował analizę dotyczącą transportu intermodalnego na kolei w 2019 r. Jak wynika z zebranych danych, masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2019 roku w stosunku do 2018 r. wzrosła o 2,5 mln ton. Praca przewozowa wzrosła natomiast o ok. 0,9 mld tono-km w stosunku do roku ubiegłego.

– Statystyki pokazują możliwości dalszego wzrostu przewozów intermodalnych. Ich udział w całym rynku wyniósł 8,3% wg masy i 12,6% wg pracy przewozowej. Widać wyraźnie, że rośnie wymiana handlowa w kierunku wschód-zachód – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Musimy pamiętać również o konieczności rozwoju połączeń w kierunku północ-południe. Dlatego istotne są działania systemowe poprawiające zarówno parametry infrastruktury liniowej oraz podniesienie prędkości handlowych pociągów, jak i dostosowanie przejść granicznych do obsługi pociągów o wyższych parametrach – dodaje Prezes UTK.

 

W 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych – 2 137 tys. TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU). Podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe. Ich udział w 2019 r. wyniósł odpowiednio 45,8% i 43,1%.