Raport z Polski Wydarzenia

Dobre dziesięć miesięcy w Kolejowych Zakładach Łączności

Kolejowe Zakłady Łączności osiągnęły za dziesięć miesięcy 2021 r. zysk na sprzedaży w wysokości 1.061 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 440 tys. zł.

Spółka wykonała plan przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 100,1%, a plan kosztów działalności operacyjnej w 81,5 %.  Spółka osiągnęła 5% rentowność na sprzedaży. Osiągnięte wyniki za okres I-X 2021r. są istotnie wyższe od założonych w Planie Rzeczowo-Finansowym na 2021 rok.

– Wdrożone w Spółce procedury pozwalają trzymać w ryzach koszty realizacji projektów, konsekwentnie realizowany plan optymalizacji istotnie obniżył koszty stałe co przy dobrych wynikach sprzedaży pozwoliło Spółce osiągnąć dodatni wynik netto – powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

Dodaj komentarz