global Wydarzenia

Czesi będą monitorować czas pracy maszynistów

Czeski senat zatwierdził właśnie nową ustawę o kolei, na mocy której wprowadzony zostanie monitoring czasu pracy maszynistów. Ma to poprawić poziom bezpieczeństwa tak personelu pokładowego, jak i podróżnych. Do ustawy został również włączony europejski „IV pakiet kolejowy”.

czas pracy maszynistów

Jaki jest cel nowej ustawy?

Jak podkreśla minister transportu Karel Havlíček, nowa ustawa ma poprawić warunki transportu kolejowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i w przypadku tras dalekobieżnych. Ogromny nacisk został w niej położony na czas pracy maszynistów, którzy mają duży wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie jazdy.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie elektronicznego systemu kontrolującego czas pracy. Zgodnie z zapowiedziami obowiązkowe ma być również informowanie zarządcy o momencie rozpoczęcia, jak i zakończenia zmiany przez maszynistę. Monitoring ma kontrolować licencje kierujących pociągami, co znacznie ułatwi sprawdzanie ich łącznego czasu pracy w przypadku, gdy współpracują z kilkoma różnymi operatorami kolejowymi. Opracowano ponadto rozporządzenie, które wydłuża czas odpoczynku maszynisty pomiędzy zmianami z 6 do 7 godzin.

Działania podejmowane przez czeski rząd to kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa oraz wydajności kolei krajowych. Do tej pory udało się zatwierdzić plan wprowadzenia systemu ETCS (do 2030 roku objąć ma 4800 kilometrów torów), wprowadzono zabezpieczenia na kilkuset przejazdach kolejowych.

Co daje czwarty pakiet kolejowy?

Aby ujednolicić czeski system kolejowy ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej, do ustawy wprowadzono czwarty pakiet kolejowy. Celem tego dokumentu, a właściwie zbioru sześciu różnych dokumentów jest uproszczenie oraz ustandaryzowanie transportu kolejowego na terenie państw unijnych.

W kontekście ustawy przyjętej w Czechach czwarty pakiet kolejowy pozwoli usprawnić uruchamianie przewozów kolejowych i wprowadzi regulacje odnoszące się do nowych pojazdów wprowadzanych do użytku. Ma również związek z planowanym od 2024 roku centralnym rejestrem unijnego taboru kolejowego.

Dodaj komentarz