global Wydarzenia

Czesi będą monitorować czas pracy maszynistów

Czeski senat zatwierdził właśnie nową ustawę o kolei, na mocy której wprowadzony zostanie monitoring czasu pracy maszynistów. Ma to poprawić poziom bezpieczeństwa tak personelu pokładowego, jak i podróżnych. Do ustawy został również włączony europejski „IV pakiet kolejowy”.

czas pracy maszynistów

Jaki jest cel nowej ustawy?

Jak podkreśla minister transportu Karel Havlíček, nowa ustawa ma poprawić warunki transportu kolejowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i w przypadku tras dalekobieżnych. Ogromny nacisk został w niej położony na czas pracy maszynistów, którzy mają duży wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie jazdy.