global Wydarzenia

Gwatemala stawia na rozwój kolei!

Gwatemala przestała eksploatować swoją towarową sieć kolejową w 2007 roku. Obecnie jednak wydaje się, że możliwe będzie przywrócenie części infrastruktury do ponownego użytku i wspólne wykorzystywanie taborów kolejowych do przewozów pasażerskich oraz towarowych.

Wsparcie z różnych stron

14 stycznia 2021 roku CABEI (Centralnoamerykański Bank Integracji Gospodarczej), KSP (Program Wymiany Wiedzy Republiki Korei) oraz Gwatemalskie Ministerstwo Finansów Publicznych wraz z Fegua (Koleje Gwatemalskie) podjęły decyzję o finansowaniu technicznego studium wykonalności całego projektu, którego wartość oscyluje wokół kwoty 466 900 dolarów.

Takie działania miały w założeniu ułatwić dokładną kontrolę istniejącej infrastruktury kolejowej pod kątem wykorzystania jej do przewozów towarowych oraz warunków połączenia z pozostałymi krajami Ameryki Środkowej. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że to pierwsza inicjatywa regionalna, którą postanowiono wesprzeć w ramach koreańskiego programu. KSP zapewnia przy tym bezzwrotną pomoc finansową i techniczną. Podczas seminarium organizowanego przez Koreę pod koniec października przedstawiono wstępne informacje.

Badaniom poddano trasę wynoszącą 274 kilometry dwutorowej linii łączącej Tecún Umán z Gwatemala City. Uznano, że eksploatacja pod kątem przewozu towarów jest w tym miejscu wykonalna.

Rozwój gospodarczy Gwatemali

Podjęte działania w sposób znaczący przyczynią się do rozwoju gospodarczego Gwatemali. Zwraca się uwagę na ekonomiczne korzyści płynące z faktu uruchomienia transportu towarowego – przyniesie to znaczne ograniczenie kosztów przewozu ładunków w Gwatemali, a także pozwoli utworzyć nowe miejsca pracy. Jednocześnie tak znacząca inwestycja poprawi konkurencyjność kolei gwatemalskich, także w kontekście przyszłej sieci transgranicznej.

Dodaj komentarz