global Wydarzenia

Gwatemala stawia na rozwój kolei!

Gwatemala przestała eksploatować swoją towarową sieć kolejową w 2007 roku. Obecnie jednak wydaje się, że możliwe będzie przywrócenie części infrastruktury do ponownego użytku i wspólne wykorzystywanie taborów kolejowych do przewozów pasażerskich oraz towarowych.

Wsparcie z różnych stron

14 stycznia 2021 roku CABEI (Centralnoamerykański Bank Integracji Gospodarczej), KSP (Program Wymiany Wiedzy Republiki Korei) oraz Gwatemalskie Ministerstwo Finansów Publicznych wraz z Fegua (Koleje Gwatemalskie) podjęły decyzję o finansowaniu technicznego studium wykonalności całego projektu, którego wartość oscyluje wokół kwoty 466 900 dolarów.

Takie działania miały w założeniu ułatwić dokładną kontrolę istniejącej infrastruktury kolejowej pod kątem wykorzystania jej do przewozów towarowych oraz warunków połączenia z pozostałymi krajami Ameryki Środkowej. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że to pierwsza inicjatywa regionalna, którą postanowiono wesprzeć w ramach koreańskiego programu. KSP zapewnia przy tym bezzwrotną pomoc finansową i techniczną. Podczas seminarium organizowanego przez Koreę pod koniec października przedstawiono wstępne informacje.